Toàn tỉnh có 5.111 học sinh tốt nghiệp THPT năm 2018

(NTO) Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, tỉnh ta có 5.189 học sinh THPT và 267 học viên GDTX THPT tham dự kỳ thi. Theo thông báo kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 5.111 học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, đạt 93,68% so với số dự thi, tăng 1,18% so với năm 2017. Trong đó, hệ THPT có 4.959 HS đỗ tốt nghiệp, đạt 95,57%; hệ GDTX THPT có 152 học viên đỗ tốt nghiệp, đạt 56,93% số dự thi.

Các trường THPT có học sinh đỗ tốt nghiệp như sau: Lê Quý Đôn 239 em đỗ/239 em dự thi, đạt 100%; Pinăng Tắc 52 em đỗ/52 em dự thi, đạt 100%; DTNT Ninh Thuận có 84 em đỗ/84 em dự thi, đạt 100%; Nguyễn Trãi 728 em đỗ/731 em dự thi, đạt 99,59%; Nguyễn Du 234 em đỗ/242 em dự thi, đạt 96.69%; Ninh Hải 313 em đỗ/339 em dự thi, đạt 92,33%; An Phước 505 em đỗ/514 em dự thi, đạt 98,25%; Tháp Chàm 415 em đỗ/568 em dự thi, đạt 89,1%; Chu Văn An 601 em đỗ/610 em dự thi, đạt 98,52%; Nguyễn Huệ 204 em đỗ/236 em dự thi, đạt 86,44%; Trường Chinh 306 em đỗ/318 em dự thi, đạt 96,23%; Phạm Văn Đồng 263 em đỗ/278 em dự thi, đạt 94,6%; Tôn Đức Thắng 321 em đỗ/325 em dự thi, đạt 98,77%; Bác Ái 73 em đỗ/79 em dự thi, đạt 92,41%; Lê Duẩn 139 em đỗ/144 em dự thi, đạt 96,53%; Nguyễn Văn Linh 149 em đỗ/180 em dự thi, đạt 82,78%; Phan Bội Châu 111 em đỗ/114 em dự thi, đạt 97,37%; Ischool 77 em đỗ/81 em dự thi, đạt 95,06%...

2 HS của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là Nguyễn Vũ Quỳnh Trang đỗ thủ khoa tổ hợp KHXH, với 31,65 điểm; Lê Thị Trúc Quy đỗ thủ khoa tổ hợp KHTN, với 30,57 điểm.