Họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm 2018

(NTO) Ngày 11-7, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm 2018; sơ kết công tác dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Hưởng ứng chủ đề năm nay “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động giáo dục, truyền thông chuyển đổi hành vi, nhận thức, thái độ về DS/KHHGĐ trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân số-KHHGĐ tỉnh ta đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn tỉnh có 44.104 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại, đạt 94,3% kế hoạch, trong đó các BPTT như triệt sản, dụng cụ tử cung, bao cao su đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ sàng lọc trước và sơ sinh đều vượt kế hoạch đề ra…

Quang cảnh Họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm 2018.

Trong thời gian tới, Chi cục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt một số chỉ tiêu cơ bản: Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm 15%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn 1,12%; tăng thêm 10% tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm...