Ninh Sơn, Ninh Phước: Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới

(NTO) Ngày 10-7, huyện Ninh Sơn tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11-7) và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Huyện Ninh Sơn tổ chức kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11-7). Ảnh: Kim Phụng.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2018: “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”, huyện Ninh Sơn đã xây dựng các chỉ tiêu và định hướng về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Trong đó, trọng tâm là chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hiện các quyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và vị thành niên, thanh niên; tăng cường truyền thông về bình đẳng giới; nêu cao vai trò, vị thế của phụ nữ, trẻ em và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu đến cuối năm 2018, tỷ lệ sinh trên địa bàn huyện giảm 0,61%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,06% và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên dưới 15,8%.

► Ngày 10-7, UBND huyện Ninh Phước tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới và sơ kết công tác dân số - KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2018.

UBND huyện Ninh Phước tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới. Ảnh: Tiến Mạnh.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Dân số Thế giới, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân số - KHHGĐ, coi đó là nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Ninh Phước thực hiện tốt các hoạt động truyền thông giáo dục, đảm bảo hậu cần, cung cấp dịch vụ KHHGĐ, kiểm soát mất cân bằng giới tính, sàng lọc khi sinh. Kết quả, có hơn 8.200 người mới áp dụng các biện pháp tránh thai, đạt gần 92% kế hoạch năm.