Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

(NTO) Ngày 9-7, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Phát triển các sản phẩm đặc thù tỉnh (Ban PTCSPĐT) để nghe báo cáo đánh giá tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các thành viên trong Ban PTCSPĐT bám sát kế hoạch, triển khai thực hiện nhóm công việc trọng tâm, đột phá đạt được một số kết quả nổi bật. Các ngành tích cực tham mưu Ban PTCSPĐT triển khai các giải pháp đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng cho 3 nhãn hiệu chứng nhận: Trái cây Ninh Sơn, Du lịch Ninh Thuận, Tôm giống Ninh Thuận. Bước đầu hoàn thiện cơ sở khoa học và thông tin chứng minh, truy xuất nguồn gốc các SPĐT để tập trung ưu tiên phát triển. Công tác rà soát hiện trạng về tiêu chuẩn chất lượng an toàn của SPĐT được các ngành, địa phương triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đã rà soát diện tích đăng ký thực hiện VietGAP cho 9 dự án trên địa bàn huyện Ninh Phước, Ninh Hải và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Công tác triển khai xây dựng “Trung tâm trưng bày sản phẩm khoa học công nghệ và SPĐT” được đẩy nhanh và đã hoàn thành; đã hỗ trợ 40 doanh nghiệp tham gia sự kiện kết nối và quảng bá sản phẩm vượt chỉ tiêu; triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu thực hiện đa dạng hóa SPĐT đạt và vượt chỉ tiêu 4 dự án thu hút vốn đầu tư từ Trung ương với tổng kinh phí 25 tỷ đồng. Các huyện, doanh nghiệp chủ động đề xuất những nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết theo nhu cầu, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phát triển.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các thành viên Ban PTCSĐT tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nội dung xây dựng điểm giới thiệu, bán các SPĐT. Tổ chức làm việc với doanh nghiệp và báo cáo phương án trưng bày SPĐT phục vụ khách hàng. Tham mưu các thủ tục triển khai phê duyệt Đề án tổng thể “Ứng dụng tem điện tử thông minh Smartlife”; tăng cường công tác truyền thông cho SPĐT; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án VietGAP theo kế hoạch; tiếp tục hỗ trợ kết nối, giới thiệu, quảng bá SPĐT.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ban PTCSPĐT đã phát huy vai trò trách nhiệm, ý thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ rất tốt, có kết quả. Đồng chí lưu ý các ngành, địa phương rà soát các nội dung công việc, tập trung thực hiện trong thời gian tới; trong đó, sớm xác lập bộ tiêu chí danh mục SPĐT, tổ chức hội nghị giới thiệu quảng bá rộng rãi; đồng thời, nghiên cứu đề xuất lựa chọn thêm các sản phẩm tiềm năng để xây dựng kế hoạch phát triển. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nhân rộng mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ SPĐT.