KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI (11-7)

“Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững”

(NTO) Ngày 11-7, hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Dân số thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng tới các vấn đề dân số toàn cầu. Với ý nghĩa đó, năm nay, Quỹ Dân số Liên Hợp quốc đã lấy chủ đề: “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững” nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân số-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh, bền vững của mỗi quốc gia và toàn cầu.

Bên cạnh nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực kinh tế thì chất lượng dân số là yếu tố góp phần quyết định vào sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia. Thực tiễn cho thấy hầu hết các nước phát triển có sự nhảy vọt về kinh tế đều thực hiện tốt công tác dân số-KHHGĐ. Ở nước ta, công tác dân số-KHHGĐ luôn được các bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương đều tham gia hưởng ứng một cách tích cực. Đặc biệt, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân số, ngày 25-10-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ VI đề ra Nghị quyết số 21-NQ/TW và nhấn mạnh: Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân.

Cán bộ dân số xã Nhơn Hải (Ninh Hải) tuyên truyền các biện pháp tránh thai an toàn cho người dân.

Riêng tỉnh ta, thời gian qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền luôn kiên trì chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ, đầu tư cho mục tiêu ổn định quy mô dân số, từng bước nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh nói riêng và đất nước nói chung. Nhờ vậy, người dân đã bắt đầu thấy được lợi ích của gia đình ít con, từ đó tự nguyện thực hiện biện pháp tránh thai phù hợp. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có thêm 44.104 người áp dụng các biện pháp tránh thai, đạt 94,3% so với kế hoạch. Trong đó, các biện pháp tránh thai lâu nay khó thực hiện như triệt sản, dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai... đã được người dân tin tưởng và thực hiện ngày càng cao. Chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện KHHGĐ trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Song song với đó tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa phương ngày càng khởi sắc. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 2,18%, vượt kế hoạch đề ra (so với kế hoạch giảm 1,5%). Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày càng cải thiện.

Với chủ đề này, cùng với cả nước, ngay từ đầu tháng 7, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh ta đã có Kế hoạch triển khai việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Dân số thế giới đến các Trung tâm Dân số-KHHGĐ 7 huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. Qua đó, tập trung phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW với các vấn đề mới đó là chuyển hướng trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển, tầm quan trọng những vấn đề mới của công tác Dân số-KHHGĐ theo định hướng của Chiến lược dân số và phát triển Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Để hoạt động truyền thông có hiệu quả, ngành đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chú trọng những xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các nhóm đối tượng chính như phụ nữ và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có 2 con, đặc biệt là 2 con một bề, các cặp vợ chồng đã có 3 con trở lên chưa sử dụng các biện pháp tránh thai…

Bà Phạm Thị Cẩm Vân, Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số-KHHGĐ tỉnh cho biết: “Hưởng ứng chủ đề Ngày Dân số thế giới năm nay, ngoài việc chỉ đạo Trung tâm Dân số-KHHGĐ các huyện, thành phố phối hợp các ban, ngành, địa phương tổ chức lể kỷ niệm ngày 11-7, lồng ghép với việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, Chi Cục Dân số-KHHGĐ tỉnh còn phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh các địa phương tổ chức tuyên truyền về gương điển hình các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác dân số; ý nghĩa Ngày Dân số thế giới. Thông qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, nhất là người dân các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biển hiểu rõ hơn lợi ích của công tác KHHGĐ, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên để thực hiện tốt chính sách dân số, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch mà ngành đã đề ra trong năm 2018.