Ủy ban nhân dân tỉnh họp Ban Chỉ đạo Nâng cao chất lượng đô thị loại II của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

(NTO) Ngày 10-7, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nâng cao chất lượng đô thị loại II của Tp. Phan Rang - Tháp Chàm để nghe báo cáo và giải quyết một số công việc về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị của thành phố; Chương trình phát triển đô thị Tp. Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn năm 2016 đến năm 2020.

Để thuận lợi thực hiện nhiệm vụ nâng cấp đô thị loại II, UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm đã xây dựng Đề án và tờ trình kiến nghị tỉnh phê duyệt cơ chế, chính sách đặc thù huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Cụ thể, cho phép UBND thành phố được thực hiện cơ chế tự đầu tư và cơ chế kêu gọi đầu tư đối với các khu dân cư, khu đô thị có diện tích dưới 20 ha. Đối với cơ chế tự đầu tư, thành phố cân đối nguồn ngân sách, nguồn vốn vay tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để tự đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị có diện tích dưới 20 ha.

Hằng năm, UBND thành phố xây dựng danh mục các dự án khu dân cư, khu đô thị trình UBND tỉnh thông qua để trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu hồi đất. Đối với cơ chế kêu gọi đầu tư, UBND thành phố tổ chức huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng các khu dân cư, khu đô thị có diện tích dưới 20 ha. Theo cơ chế này, UBND thành phố kiến nghị tỉnh phân cấp cho phép địa phương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và phê duyệt chấp thuận đầu tư. Ngoài ra, thành phố kiến nghị được cho phép tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng đất vào mục đích dịch vụ-thương mại với diện tích từ 0,5 ha trở lên…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Uyên Thu

Theo báo cáo, hiện Tp.Phan Rang- Tháp Chàm vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 8-12-2011 của Tỉnh ủy về về xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015, định hướng phát triển đến năm 2020 và những năm tiếp theo đã đề ra. Cụ thể như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, công nghiệp- xây dựng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, các sở, ngành chức năng, trên cơ sở các tiêu chí theo Nghị quyết 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, cũng như các chỉ tiêu theo Nghị quyết 06 của Tỉnh, cùng phối hợp tiếp tục rà soát, phân tích, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, lộ trình thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh Đề án cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư phát triển nhằm tạo nguồn lực nâng cao chất lượng đô thị loại II. Đồng chí lưu ý việc xây dựng đô thị cần bám sát quy hoạch, định hướng phát triển; đề ra danh mục đầu tư cụ thể. Mỗi danh mục đầu tư phải có sự đánh giá rõ ràng, cụ thể tính hiệu quả và giải pháp tối ưu để giải quyết tốt các vấn đề liên quan, nhất là việc huy động nguồn vốn, đấu thầu, giải phóng mặt bằng…. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các địa phương, tham mưu cho tỉnh các cơ chế, chính sách phân cấp, ủy quyền cho các huyện, thành phố trong việc quản lý đất đai, huy động nguồn vốn đầu tư… vừa bảo đảm quy định pháp luật, vừa tạo điều kiện thuận lợi, giúp các địa phương chủ động hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.