Tập huấn kỹ năng truyền thông bảo vệ môi trường

(NTO) Trong 4 ngày từ 9 đến 12-7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn (Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về thu gom, xử lý rác thải cải thiện vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội nông dân các huyện, thành phố.

Theo đó, các học viên được tập huấn, kỹ năng truyền thông về các nội dung: Nâng cao trách nhiệm của nông dân về tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020. Triển khai các chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thông tư quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường làng nghề…

Chuyên gia của Trung tâm môi trường nông thôn triển các nội dung tập huấn.