Phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể cử tri trong tỉnh,

Sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Sau khi nghe các cơ quan hữu quan trình bày các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp, với trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh, HĐND tỉnh đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 và thống nhất nhận định:

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo của UBND tỉnh, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và đã đạt được những kết quả tích cực: 

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định và có chuyển biến tích cực; một số lĩnh vực tăng trưởng khá. Thu hút đầu tư đối với các ngành kinh tế trọng điểm có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch. Thu ngân sách đạt khá. Công tác chống hạn được tập trung chỉ đạo đạt kết quả. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; công tác xuất khẩu lao động đạt kết quả tích cực.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao và đạt được kết quả tích cực, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục ngay, đó là: Thực hiện chủ trương cơ cấu lại giữa các ngành kinh tế và trong nội bộ từng ngành kinh tế còn chậm. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa thật bền vững. Công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai chưa hiệu quả. Công tác thu hút, huy động nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính còn bất cập; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã còn khó khăn. Cơ cấu trong nguồn thu ngân sách chậm được đổi mới. Đời sống của một bộ phận dân cư vùng hạn hán, vùng miền núi, vùng sâu còn nhiều khó khăn. Trật tự xã hội một số nơi có lúc còn diễn biến phức tạp.

6 tháng cuối năm 2018, dự báo sẽ có một số thuận lợi, cơ hội mới cho phát triển, nhưng vẫn tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, tăng cường năng lực dự báo, phân tích sát đúng tình hình, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét đối với các ngành, lĩnh vực được xác định là khâu trọng điểm, đột phá của tỉnh gồm: năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Quan tâm phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo động lực bứt phá trong tăng trưởng ngành công nghiệp -xây dựng.

Tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư- kinh doanh; thực hiện tốt các chính sách đất đai, công tác giải phóng mặt bằng nhằm tháo gỡ có hiệu quả điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực hiện tốt công tác chống hạn, đồng thời có phương án phòng, chống bão lũ những tháng cuối năm; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững, sử dụng tiết kiệm nước gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất; ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trọng tâm là giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Tại kỳ họp, ngoài việc xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, HĐND tỉnh còn nghe Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo làm rõ thêm những vấn đề liên quan mà đại biểu và cử tri quan tâm và ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian để tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, nhóm vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn là xác đúng, phù hợp với thực tế. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, được cử tri và dư luận xã hội trong tỉnh đánh giá cao.

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã ra nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn; yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND, các thành viên UBND tỉnh thực hiện quyết liệt những cam kết về trách nhiệm đã hứa trước Hội đồng nhân dân và cử tri trong tỉnh, làm cơ sở để Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Ngoài việc xem xét, thảo luận, thông qua Nghị quyết cho thôi và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng quy định; HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết nghị thông qua 16 nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống đông đảo Nhân dân trong tỉnh. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền đến toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

Thường trực HĐND tỉnh biểu dương sự chuẩn bị chu đáo của Văn phòng và các Ban HĐND, UBND và các sở, ngành của tỉnh. Trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và đông đảo đồng bào cử tri tỉnh nhà đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần cho thành công của kỳ họp.

Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu đã đến dự, theo dõi trực tiếp diễn biến kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã theo dõi, đưa tin về kết quả kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đã thành công tốt đẹp. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy tính chủ động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018, tạo bước đột phá quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, đồng bào, cử tri, Nhân dân tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn.