Chuyển biến chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Thuận Bắc

(NTO) Qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc đã tập trung lãnh đạo xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Thuận Bắc hiện có tổng số 975 đảng viên, trong đó 35,08% đảng viên là người dân tộc thiểu số, với 41 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) bao gồm 8 đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ trực thuộc huyện ủy. Riêng khối xã có 6 đảng bộ cơ sở với 650 đảng viên, chiếm 66,67%. Từ đặc điểm trên, Huyện ủy Thuận Bắc xác định cần tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng tại cơ sở, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và đảng viên.

Trung tâm hành chính huyện Thuận Bắc. Ảnh: Duy Anh

Theo tinh thần trên, qua hơn 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc đã tập trung lãnh đạo xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh; bổ sung, hoàn chỉnh quy chế phù hợp với Điều lệ Đảng, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ. Công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở những địa bàn, đơn vị, doanh nghiệp luôn được quan tâm. Nhờ tăng cường kết nạp đảng viên, đến nay tất cả thôn, trạm y tế xã, 100% trường tiểu học và trung học cơ sở; 100% trường mầm non trên địa bàn huyện đều có tổ chức đảng, đảng viên. Các chi bộ địa bàn dân cư trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã và nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ từ năm 2009 đến 2017 cho thấy hằng năm chiếm tỷ lệ từ 74,36%-93,55% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, có 83,65% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ UBND xã Bắc Phong (Thuận Bắc) giải quyết hồ sơ cho người dân tại bộ phận "một cửa". Ảnh: M.D

Nhìn ở khối xã, có thể thấy những năm qua, công tác kiện toàn cấp ủy các TCCSĐ cấp xã được Huyện ủy Thuận Bắc chú trọng, rõ nét nhất là đã thực hiện quy hoạch và luân chuyển 13 cán bộ trẻ có độ tuổi dưới 40, có triển vọng, được đào tạo cơ bản, về cơ sở đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt ở các xã trong nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể, có 5 cán bộ là bí thư cấp ủy, 1 cán bộ là phó bí thư cấp ủy, 2 cán bộ giữ chức chủ tịch UBND và 5 cán bộ làm phó chủ tịch UBND xã. Nhìn chung, các cán bộ được luân chuyển, điều động về các xã đều phát huy khả năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Ngoài ra, huyện đã tiếp nhận 2 sinh viên tăng cường do Sở Nội vụ điều về nhận công tác tại xã Phước Kháng và xã Lợi Hải. Đến nay, có 1 trường hợp tham gia thi tuyển công chức trở thành công chức cấp huyện, công tác và giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 1 trường hợp được xét chuyển thành công chức cấp huyện, hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thuận Bắc cho biết: Song song với luân chuyển, điều động cán bộ, để nâng chất lượng cán bộ, đảng viên, huyện ủy còn đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Theo khảo sát, hiện đội ngũ cán bộ chuyên trách, công chức ở các xã có khoảng 99 người (đạt 78,57%) đã qua đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và cơ bản đã đạt chuẩn, trong đó có 65 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, 34 cán bộ có trình độ trung cấp. Về lý luận chính trị, có 4 cán bộ có trình độ cao cấp, 61 cán bộ trung cấp và 24 cán bộ đã học sơ cấp. Để kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy trước mắt, đặc biệt là vai trò bí thư và tạo nguồn cho giai đoạn tiếp theo, từ năm 2015 đến nay có 54 trường hợp cán bộ chuyên trách, công chức xã đang được đào tạo về chuyên môn, trong đó có 32 trường hợp đang đào tạo đại học, 22 cán bộ, công chức học trung cấp. Ngoài ra, còn có 63 cán bộ được bồi dưỡng theo chức danh, nghiệp vụ công tác đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Mười, để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW trong thời gian tới, Huyện ủy Thuận Bắc xác định cần tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để nâng cao chất lượng cán bộ nói chung và cán bộ xã nói riêng, huyện uỷ chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ đạt chuẩn về chuyên môn và lý luận chính trị. Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở các địa bàn thôn, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt, từ nay đến cuối năm, tập trung thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.