Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp

(NTO) Sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực và trách nhiệm cao, sáng ngày 6-7, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X đã họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: V.T

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 16 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự, đã góp phần để kỳ họp hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết năm 2018, đồng chí yêu cầu, sau kỳ họp các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên tuyền kết quả của kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhằm sớm đưa các nghị quyết của kỳ họp vào cuộc sống.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X thông qua 16 nghị quyết


1. Nghị quyết Điều chỉnh một số nội dung trong Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Nghị quyết về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

3. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

6. Nghị quyết Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 – 2020.

7. Nghị quyết Quy định thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh.

8. Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

9. Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh.

10. Nghị quyết Quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.

11. Nghị quyết rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu.

12. Nghị quyết Quy định tặng thưởng đối với Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”.

13. Nghị quyết giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14-12-2016 của HĐND tỉnh).

14. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

15. Nghị quyết thống nhất các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2018.

16. Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.