Phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

(NTO) Thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp và toàn thể cử tri trong tỉnh,

Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, cử tri trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trong bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm; làn sóng đầu tư vào tỉnh có chiều hướng tích cực, thu hút nhiều dự án của các thành phần kinh tế; tiến độ một số dự án, công trình trọng điểm được đẩy nhanh… Tuy nhiên, nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn; tình hình an ninh trật tự có lúc diễn biến phức tạp; hạn hán cục bộ diễn ra ở một số địa bàn, gây ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận Nhân dân...

Song được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, có cách làm mới của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định và có chuyển biến tích cực:

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu khai mạc tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 6.923 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ; Ninh Thuận là một trong chín tỉnh, thành có mức tăng trưởng cao nhất cả nước. Công tác thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao; khâu đột phá về năng lượng tái tạo có chuyển biến tích cực; một số dự án, công trình trọng điểm về điện mặt trời, điện gió, đô thị, thủy lợi… được đẩy nhanh tiến độ; chủ trương phát triển khu kinh tế phía Nam được quan tâm chỉ đạo, triển khai tích cực. Tổng thu ngân sách đạt khá. Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch tăng mạnh; sản xuất nông nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển. Công tác chống hạn được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động có nhiều tiến bộ. Quốc phòng-an ninh được giữ vững; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị được chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là: Thực hiện chủ trương cơ cấu lại giữa các ngành kinh tế và trong nội bộ từng ngành kinh tế còn chậm, một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa bền vững; kết quả xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai chưa hiệu quả. Cơ cấu trong nguồn thu ngân sách chậm được đổi mới, thu ngân sách từ quỹ đất hiệu quả thấp. Công tác thu hút, huy động nguồn lực đầu tư còn bất cập. Hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã còn khó khăn. Cải cách hành chính chưa thật sự hiệu quả; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống của một bộ phận dân cư vùng hạn hán, vùng miền núi, vùng sâu còn khó khăn. Trật tự xã hội, tai nạn giao thông ở một số nơi có lúc còn diễn biến phức tạp.

Đây là những vấn đề lớn cần được tập trung xem xét, bàn bạc, thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước đột phá phát triển trong thời gian tới.

Thưa quý vị đại biểu và toàn thể cử tri,

6 tháng cuối năm 2018, dự báo sẽ có những yếu tố thuận lợi do môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện; khả năng xuất hiện làn sóng đầu tư mới trên các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, du lịch, phát triển đô thị, bất động sản... Đây vừa là thời cơ, nhưng đồng thời cũng đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác hoạch định chính sách thu hút đầu tư, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng... để có thể nắm bắt tốt thời cơ phát triển, đồng thời, đảm bảo việc thu hút đầu tư có chọn lọc, có chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp; âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận Nhân dân trong tỉnh còn nhiều khó khăn... sẽ là những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.

Với thời gian kỳ họp dự kiến diễn ra trong hai ngày rưỡi, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng sau đây:

Thứ nhất, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; thảo luận, phân tích, xem xét, đề xuất những giải pháp sát đúng, khả thi, hiệu quả hơn để quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Thứ hai, thảo luận, cho ý kiến các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; về kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017; kết quả giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2018; các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

Thứ ba, thảo luận, xem xét và quyết nghị thông qua 16 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong đó có 02 nghị quyết về phí, lệ phí; 14 nghị quyết liên quan đến mức chi, cơ chế, chính sách như: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2017-2020; điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu; Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020; quy định tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”…

Đây là những vấn đề rất quan trọng, không chỉ mang tính định hướng dài hạn trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, mà còn liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân trong tỉnh.

Thứ tư, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, tình hình hoạt động của các cơ quan tư pháp tỉnh và báo cáo thẩm tra các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng thời, nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được gửi đến HĐND tỉnh, nhất là đối với những vấn đề trọng tâm, bức xúc đang được đông đảo cử tri, Nhân dân và dư luận quan tâm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi và bổ sung thành viên UBND tỉnh; thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là hình thức hoạt động giám sát của HĐND, của cử tri và Nhân dân thông qua tại kỳ họp. Tôi đề nghị các vị đại biểu chất vấn, cũng như các cơ quan được trả lời chất vấn cần đi sâu vào các vấn đề trọng tâm, đúng nội dung những vấn đề quan tâm của cử tri trong tỉnh để từ đó nâng trách nhiệm của UBND, các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết công việc của nhân dân.

Thưa các vị đại biểu, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Kỳ họp thứ 6 với nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, của cả giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu kỹ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng góp phần để HĐND tỉnh ban hành nhiều quyết sách phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng cảm ơn.