Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, tổ chức kỳ họp lần thứ 6

(NTO) Ngày 4-7, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp lần thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của cả giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu kỹ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào nội dung các nghị quyết, để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: V.T

Trong buổi làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần chủ động trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp, Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, một số lĩnh vực tăng trưởng nhanh, thu hút đầu tư nước ngoài đạt thứ hạng cao, số doanh nghiệp quy mô lớn, thành lập mới tăng khá, chỉ số PCI được cải thiện. Đặc biệt, tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 6.962,3 tỷ đồng, tăng 10,1% cùng kỳ. Trong đó, giá trị gia tăng các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 12,7%; công nghiệp – xây dựng tăng 10,3%; dịch vụ tăng 8,4% và thuế sản phẩm tăng 6,8%. Thu ngân sách ước đạt 1.186 tỷ đồng, đạt 51,6% dự toán năm, trong đó thu nội địa ước đạt 1.176 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch và tăng 14,2% cùng kỳ. Giải quyết việc làm mới cho 9.310 lao động, đạt 60% kế hoạch, tăng 9,5%. Đào tạo nghề cho 4.449 người, đạt 52,3% kế hoạch, tăng 24,1% cùng kỳ. Các lĩnh vực xã hội, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh tham dự kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, đáng chú ý là tình hình tiêu thụ của một số sản phẩm công nghiệp còn gặp khó khăn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng tính bền vững chưa cao; nguồn thu từ quỹ đất 2 bên các tuyến đường đầu tư mới chưa được triển khai quyết liệt; giải phóng mặt bằng một số dự án còn khó khăn, kéo dài; tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp...

Để khắc phục các tồn tại, khó khăn trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2018, UBND tỉnh đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện để cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đã ban hành.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự đã nghe lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân địa phương trong 6 tháng đầu năm. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018 về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016- 2018 trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tóm tắt 14 tờ trình các dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, nghe lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết nêu trên.

► Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận tại tổ về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và cho ý kiến đối với các nghị quyết trình kỳ họp thông qua. Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, làm việc đến ngày 6-7-2018.


Đồng chí Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã xác định có 12 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện. Để thực hiện tốt các công việc đề ra, sau kỳ họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nâng cao tính chủ động trong đề xuất, xây dựng chương trình trọng tâm, giải pháp đột phá để huy động tốt nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 12/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng năm 2018, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhóm ngành đột phá, trụ cột để đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn về tiêu thụ sản phẩm và nguyên liệu đầu vào; đẩy mạnh thực hiện lĩnh vực đột phá về năng lượng tái tạo, các khu công nghiệp và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Rà soát, nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình về tưới nước tiết kiệm và cánh đồng lớn theo kế hoạch. Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi. Tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, khiếu nại. Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại để tìm kiếm, mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt sự phân công, phân nhiệm và kiện toàn các cơ quan Nhà nước... nhằm phát huy tinh thần trách của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người đứng đầu đơn vị trong thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, phấn đấu đến cuối năm 2018 đưa tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 9-10% theo kế hoạch đề ra.
Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Với tinh thần chủ động xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ sát với tình hình; nghiên cứu tổ chức quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, Quyết định UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Nông nghiệp đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá, đạt được kết quả trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt 47.704 ha; trong đó, vụ đông - xuân 26.139 ha, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng cánh đồng lớn được quan tâm thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa rộng. Kết quả, đã xây dựng 12 cánh đồng lớn; trong đó, vụ đông - xuân có 9 cánh đồng lớn. Công tác chuyển đổi cây trồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả, theo hướng chú trọng đưa vào canh tác các loại cây trồng đặc thù có giá trị kinh tế cao, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được triển khai theo kế hoạch, diện tích nuôi thả, sản xuất tôm giống vượt so với cùng kỳ. Từ nay đến hết năm 2018, ngành tập trung cho công tác tuyên truyền, tạo đột phá nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức triển khai có hiệu quả 11 chuyên đề trọng tâm năm 2018, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phạm Đăng Thành, Giám đốc Sở Công Thương: Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X, ngay từ đầu năm Sở Công Thương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm huy động nguồn lực phát triển các ngành Công nghiệp mà tỉnh có thế mạnh như công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến nông – lâm - thủy sản. Trong đó, đối với công nghiệp năng lượng, đến nay có 7 dự án điện mặt trời đã khởi công với tổng công suất gần 500MW; lĩnh vực điện gió có 4 dự án đã khởi công. Trong 6 tháng cuối năm, ngành tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình các dự án đã khởi công để đẩy nhanh tiến độ; tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Công Thương, làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thống nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình điện (Trạm biến áp, đường dây kết nối các nhà máy). Phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện gió, điện mặt trời đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, phấn đấu đến cuối năm 2018 có khoảng 5 dự án (trong đó, có 2 dự án điện mặt trời, 3 dự án điện gió) hoàn thành đưa vào vận hành thương mại, góp phần tạo nguồn thu mới cho tỉnh. Về công nghiệp chế biến sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung đổi mới công nghệ, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tăng năng lực cạnh tranh gắn với việc tiêu thụ nguồn nguyên liệu tại chỗ của địa phương. Phấn đấu đến cuối năm đưa giá trị sản xuất toàn ngành đạt khoảng 6.660 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng chí Mẫu Thái Phương, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái: Trong 6 tháng đầu năm 2018, huyện Bác Ái tập trung chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện được duy trì và phát triển ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp tăng 50%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 135%; thương mại, dịch vụ tăng 25,7%. Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều nét mới, bám sát và triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch đầu năm, nổi lên là chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng cánh đồng lớn đạt được kết quả khả quan. Các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời, chương trình y tế quốc gia được quan tâm thực hiện. Huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được triển khai có hiệu quả; cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính cấp huyện, xã được củng cố, kiện toàn; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.