Thuận Nam: Gần 100 cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được tập huấn nghiệp vụ

(NTO) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa phối hợp với UBND huyện Thuận Nam tổ chức tập huấn công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện ma túy cho gần 100 cán bộ phụ trách công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện.

Qua 2 ngày, các học viên được quán triệt các văn bản như: Nghị định số 94/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Quyết định số 361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1081/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 936/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2018… Đồng thời, nghe báo cáo tình hình thực trạng về tệ nạn ma túy mại dâm và công tác chỉ đạo, kiểm tra truy quét trên địa bàn.