Hiệu quả bước đầu của chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”

(NTO) Chương trình “Bò giống giúp người ngheo nơi biên giới” được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết, triển khai thực hiện từ ngày 12-1-2017 tại 9 xã của các huyện Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Phước và Ninh Hải.

Bước đầu Chương trình đã giao 100 con bò cái giống cho 100 hộ dân và được các hộ đón nhận với tinh thần phấn khởi. Đến nay, đàn bò phát triển tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu và nguồn thức ăn của địa phương, các hộ nhận nuôi có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, chủ động làm chuồng, trồng cỏ, tích cực tìm nguồn thức ăn, chăm sóc và phòng ngừa bệnh cho bò; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về kiến thức chăn nuôi bò tại nông thôn, dấu hiệu nhận biết thông thường của bò sinh sản. Tại những địa phương không có nguồn thức ăn tại chỗ, Ban thực thi chương trình tại các xã đã báo cáo xin chủ trương và tạo điều kiện cho người dân được gửi bò về nơi có nguồn thức ăn, nước uống nhưng phải cam kết không được bán hoặc giết bò. Kết quả đã có 9 bò mẹ sinh sản được 6 con bê (3 đực, 3 cái). Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước uống, thức ăn nên đã có 12 con chết do bệnh dịch, 1 con mất tích, 1 con gia đình tự ý bán do bị bệnh.

Triển khai thực hiện chương trình “bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các đồn Biên phòng, Ban Quản lý thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tích cực theo dõi, quản lý và hường dẫn bà con nghiêm túc thực hiện cam kết của chương trình và giám sát sự phát triển của đàn bò, kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp bò bị bệnh, chết.

Thời gian tới, Ban điều hành chương trình tỉnh yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các huyện, xã đang thực hiện chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tích cực trồng cỏ, kiên cố chuồng trại, dự trữ nguồn thức ăn, chủ động thực hiện các biện pháp phòng trị dịch bệnh nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp bò chết do bệnh; đồng thời tỷ lệ bò mẹ sinh sản cao, ổn định kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện chương trình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới” đạt hiệu quả.