Khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 3-7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh, khóa II năm 2018.

Tham gia lớp học có 100 cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên cấp tiểu học thuộc các huyện Ninh Phước, Ninh Hải và Ninh Sơn. Các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về triển khai kinh tế, văn hóa, xây dựng con người…

Quang cảnh Khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh.

► Trước đó ngày 2-7, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tư tưởng Hồ Chí Minh cho 99 giáo viên, cán bộ quản lý ngành Giáo dục huyện Ninh Hải, Thuận Nam và Ninh Phước.