Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh: Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018

(NTO) Ngày 3-7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội tiếp tục triển khai sâu rộng đến từng hội viên việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018; các hoạt nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình và chăm lo đời sống của hội viên nghèo, khó khăn.

Hội Cựu TNXP tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.

Về chương trình công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh xác định: Tiếp tục nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chức hội; xây dựng và củng cố tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi, để từng bước nâng cao đời sống hội viên…