Kho bạc nhà nước tỉnh: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

(NTO) Trong thời gian qua, Kho bạc nhà nước (KBNN) tỉnh đã có những bước phát triển nhanh, toàn diện về mọi mặt và đã đạt được nhiều kết quả trong cải cách hành chính (CCHC) đối với nhiệm vụ quản lý thu chi quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), phục vụ trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

KBNN tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo xây dựng đơn vị từng bước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, phát triển ổn định, vững chắc. KBNN tỉnh xác định nhiệm vụ then chốt là tăng cường đẩy mạnh công tác CCHC theo các nội dung của chương trình tổng thể CCHC nhà nước theo từng giai đoạn của Chính phủ, KBNN và UBND tỉnh; đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới phong cách làm việc, xây dựng phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, tạo thuận lợi trong giao dịch cho tổ chức, cá nhân có giao dịch với kho bạc và từng bước hiện đại hóa nền tài chính công. Về cải cách quy trình thu NSNN đã triển khai thực hiện có hiệu quả dự án Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN; tiếp tục tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN với các cơ quan thu và các ngân hàng thương mại (NHTM); triển khai thanh toán điện tử tập trung với Ngân hàng Nhà nước và các NHTM; đồng thời, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin tiên tiến vào quy trình quản lý thu NSNN. Việc triển khai tích cực các dự án cải cách, hiện đại hóa đã góp phần tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu của NSNN, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi tiêu của NSNN; đồng thời, tạo điều kiện cho người nộp thuế, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền (thời gian thực hiện 1 giao dịch thu NSNN rút xuống còn khoảng 5 phút, so với với trước đây là 30 phút). Phối hợp với các NHTM thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông qua Bưu điện; triển khai thu NSNN qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS); mở thêm các tài khoản chuyên thu tại NHTM để thực hiện phối hợp thu NSNN, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và giảm thiểu số thu NSNN bằng tiền mặt tại KBNN; đồng thời tập trung kịp thời các khoản thu NSNN của người dân và các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn được nhanh chóng, thuận tiện (đến nay kết quả thu NSNN qua các Ngân hàng thương đạt tỷ lệ rất cao trên 90%).Về cải cách quy trình kiểm soát chi NSNN, đơn vị thường xuyên chỉ đạo công chức cơ quan phải chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN: thực hiện kiểm soát chặt chẽ dự toán chi NSNN, nhất là kinh phí họp, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát kỹ lưỡng hồ sơ, chứng từ đảm bảo hợp lệ, đúng quy trình, thủ tục, nhưng vẫn giải quyết nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng, chậm giải quyết mà không rõ nguyên nhân; đồng thời, cương quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ quy định.

Cán bộ Kho bạc nhà nước tỉnh hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Văn Miên.

KBNN tỉnh đã thường xuyên hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Công tác kiểm soát chi NSNN không chỉ đúng, đủ mà còn luôn nhanh chóng, thuận tiện, đảm bảo phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, chính sách an sinh xã hội...

Hiện nay, đơn vị đã ban hành quy trình thực hiện rút ngắn số ngày xử lý hồ sơ xuống còn 2 ngày (so với quy định 7 ngày của BTC và 3 ngày của KBNN), góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư tạo điều kiện cho nhiều dự án, công trình đầu tư sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm 2018, 100% hồ sơ hợp lệ đã được xử lý đúng hẹn (trong đó trên 50% hồ sơ về chi đầu tư xây dựng cơ bản được xử lý sớm hẹn).

Từ ngày 1-2-2018, KBNN tỉnh đã triển khai cung cấp 3 dịch vụ công trực tuyến; đã có 20 đơn vị gửi đăng ký sử dụng DVC trực tuyến thành công qua trang DVC KBNN. Việc triển khai DVC trực tuyến góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi, công tác mở và sử dụng tài khoản của KBNN theo hướng hồ sơ, chứng từ của đơn vị được ký số và gửi trực tiếp cho KBNN; KBNN thực hiện kiểm tra, kiểm soát và trả kết quả thông qua dịch vụ công. Việc này đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng, minh bạch về quy trình, hồ sơ chứng từ thanh toán và nội dung kiểm soát. Đồng thời, lãnh đạo KBNN các cấp có thể kiểm tra được ngay tình trạng xử lý hồ sơ, chứng từ; từ đó sẽ làm tăng thêm tính trách nhiệm của cán bộ chuyên môn nghiệp vụ khi tiếp nhận, kiểm tra và trả kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi.

Đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành đã tích cực nghiên cứu các giải pháp sáng kiến, cải tiến áp dụng vào nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu suất công việc. Đặc biệt, đã hoàn thành xây dựng đề tài cấp ngành “Phần mềm kiểm soát chi lương đối với các đơn vị hưởng NSNN” (dự kiến bảo vệ đề tài trong tháng 7-2018) và triển khai phần mềm xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Kho bạc tại văn phòng và KBNN huyện.

Về cải cách tổ chức bộ máy; thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), KBNN tỉnh đã thực hiện giải thể phòng giao dịch,sắp xếp vị trí công chức của phòng giao dịch đảm bảo hợp lý để ổn định công tác tổ chức, đưa hoạt động của ngành đi vào ổn định.

Với kết quả đạt được, qua công tác kiểm tra của Đoàn kiểm tra công tác CCHC UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá KBNN tỉnh là một trong các cơ quan đi đầu đổi mới về công tác CCHC trong toàn tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu cho khách hàng và doanh nghiệp.