Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

(NTO) Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 92 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian học tập gần 2 tháng, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và công tác điều hành, kỹ năng xử lý công việc; nâng cao chất lượng công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước... Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ bồi dưỡng, thực hiện chuẩn hóa tiêu chuẩn ngạch, nâng cao năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức.

 

Các đại biểu và học viên tham gia dự lễ khai giảng.