Chấn chỉnh hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp

(NTO) Ngày 20-6, Sở Thông tin và truyền thông đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh về việc chấn chỉnh hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo đó, Sở Thông tin và truyền thông đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin trên trang chủ của Trang thông tin điện tử; thận trọng khi dẫn lại nguồn tin từ các báo, tạp chí điện tử không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; tuân thủ quy định “gỡ bỏ ngay nội dung thông tin đã tổng hợp khi nguồn thông tin trích dẫn bị gở bỏ nội dung thông tin đó” theo quy định của Luật Báo chí năm 2016.

Kiểm tra, rà soát tại cơ quan, đơn vị về việc ghi tiêu đề “Trang thông tin điện tử tổng hợp”, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về tên của tổ chức quản lý Trang thông tin điện tử, tên cơ quan chủ quản, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử, số giấy phép còn hiệu lực, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp phép.

Đối với Trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí chỉ được phép cung cấp thông tin theo đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí và theo đúng quy định của giấy phép đã được cấp, không được tự ý sản xuất tin, bài như các báo điện tử, tạp chí điện tử; chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, phóng viên, công tác viên vi phạm liên quan đến hoạt động báo chí và thông tin điện tử.

Đối với các doanh nghiệp viễn thông thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp, thì nghiêm cấm việc tổng hợp, trích dẫn lại thông tin từ các cơ quan báo chí khi không tuân thủ các quy định về bản quyền, tự ý trích dẫn các tin, bài không xin phép; thay đổi tiêu đề bài viết, cắt xén, thêm bớt nội dung, hình ảnh trong bài viết. Ngoài ra, chủ động cân đối tỉ lệ thông tin đăng tải, đảm bảo những thông tin tích cực là chủ đạo, hạn chế việc chiếm tỉ lệ lớn thông tin tiêu cực, thông tin về mặt trái của xã hội trong tổng số tin, bài được đăng tải.