14 thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2018

(NTO) Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức năm 2018, theo đó công nhận 14 thí sinh trúng tuyển công chức, trong tổng số 267 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo kết quả công bố, toàn tỉnh có 261 thí sinh đăng ký dự thi công chức ngạch chuyên viên để cạnh tranh vào 73 chỉ tiêu và 6 thí sinh đăng ký thi vào ngạch cán sự, nhân viên để cạnh tranh vào 3 chỉ tiêu. Trong số 14 thí sinh trúng tuyển có 4 thí sinh trúng tuyển vào Sở Nội vụ, 2 thí sinh vào Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường. UBND các huyện Ninh Hải, Ninh Phước và Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, mỗi đơn vị có 1 thí sinh trúng tuyển.

Trên cơ sở kết quả thi tuyển công chức năm 2018, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là Cơ quan thường trực của Hội đồng Thi tuyển tiến hành các thủ tục tuyển dụng vào công chức đối với các trường hợp trúng tuyển theo quy định của pháp luật.