Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua Quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai

(NTO) Ngày 15-6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo thông qua Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị về quản lý nhà nước trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh gồm có 3 Chương, 4 mục và 15 điều, quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện xuống tận xã, phường trong việc kiểm soát các hành vi vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai hiện nay trên địa bàn tỉnh. 

 

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, dự thảo quy định vẫn còn một số chồng chéo trong việc thể hiện trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, đơn vị, cơ quan. Để tránh trùng lắp với các quy định đã được Tỉnh ủy ban hành, đồng chí đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Tư pháp tham mưu điều chỉnh lại một số nội dung trong quy định. Trong đó, phải thể hiện rõ nhiệm vụ, trách nhiệm thật cụ thể của từng ngành, từng đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã, phường trong công tác quản lý đất đai. Việc điều chỉnh, bổ sung quy định phải được tiến hành nhanh để trình UBND tỉnh xem xét sớm ban hành đưa vào thực hiện.

► Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với nhà đầu tư Trung Nam về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Điện gió và Điện mặt trời trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Qua nghe kiến nghị của nhà đầu tư, ý kiến của lãnh đạo huyện Thuận Bắc, Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Với Dự án Điện mặt trời, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với huyện Thuận Bắc rà soát, tính toán lại và nhanh chóng xác lập ranh giới khu vực bồi thường trong vùng dự án thật cụ thể, chính xác. Đồng thời sớm bổ sung hoàn tất một số hồ sơ pháp lý còn thiếu. Các vấn đề liên quan đến hiện trạng đất sản xuất, đường dây 220kV qua vùng dự án tỉnh sẽ có chỉ đạo các ngành, địa phương tháo gỡ cụ thể, không làm ảnh hưởng đến vùng quy hoạch dự án.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra bản đồ ranh giới
Dự án Điện mặt trời Trung Nam. Ảnh: Nguyễn Sơn

Đối với Dự án Điện gió, đồng chí đề nghị nhà đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành lắp xong 17 trụ Tuabin gió trong năm nay. Riêng các hạng mục còn vướng mắc do người dân chưa đồng thuận giao đất, đồng chí đề nghị UBND huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác đối thoại để vận động người dân, đồng thời tiến hành các phương án phù hợp theo quy định của pháp luật để tháo gỡ khó khăn, sớm giao đất cho nhà đầu tư hoàn thiện dự án và đi vào hoạt động theo cam kết với tỉnh.