Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ninh Phước: Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên

(NTO) Được thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 1995, hơn 22 năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ninh Phước luôn quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn huyện. Đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với niềm tin của cấp uỷ và chính quyền địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch 92-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước phân công đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm. Đơn vị hiện có 3 cán bộ, nhân viên; trong đó Phó Giám đốc Trung tâm là giảng viên chuyên trách. Trung tâm có 15 giảng viên kiêm chức là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện đều có trình độ LLCT từ cao cấp trở lên, có khả năng giảng dạy và có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Giảng viên kiêm chức được phân công phụ trách từng chuyên đề, từng lĩnh vực; thường xuyên được bồi dưỡng kỹ năng sư phạm và cập nhật thông tin. Qua đó kịp thời triển khai đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Được sự quan tâm của cấp uỷ và chính quyền địa phương, những năm qua cơ sở vật chất của Trung tâm được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học viên.

Đồng chí Bùi Thị Hoài Xuân trao đổi nội dung bài giảng tham gia
Hội thi giảng viên, báo cáo viên LLCT giỏi cấp tỉnh năm 2018.

Từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với các ban đảng và huyện ủy các cấp uỷ cơ sở tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT, chuyên môn nghiệp vụ cho hàng chục ngàn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn huyện. Tính riêng trong năm 2017, Trung tâm đã mở được 36 lớp, thu hút 4.627 học viên tham gia học tập. Trong đó, có 2 lớp LLCT cơ bản với 237 học viên; 5 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 694 học viên tham gia; mở 2 lớp bồi dưỡng chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh cho 200 học viên; phối hợp Trường Chính trị tỉnh hoàn thành chương trình đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp LLCT- Hành chính hệ tại chức cho 55 học viên. Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm đã mở 16 lớp, thu hút 3.074 học viên tham gia học tập chương trình LLCT cho đảng viên mới, bồi dưỡng kết nạp Đảng, công tác quản lý nhà nước về cựu chiến binh, tôn giáo, đất đai, kỹ năng hòa giải cơ sở, quốc phòng- an ninh. Đặc biệt là các lớp quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được tổ chức bảo đảm kế hoạch, số lượng học viên đạt 95% trở lên. Qua đó, trình độ LLCT và công tác quản lý nhà nước của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, đáp tốt nhiệm vụ chính trị địa phương trong thời kỳ mới.

Đến với huyện Ninh Phước vào những ngày đầu tháng sáu, chúng tôi gặp lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy và cán bộ, nhân viên Trung tâm tham gia góp ý bài giảng của đồng chí Bùi Thị Hoài Xuân chuẩn bị tham gia Hội thi giảng viên, báo cáo viên LLCT giỏi cấp tỉnh năm 2018. Đồng chí Bùi Thị Hoài Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm đã hoàn thành việc biên soạn giáo án gởi về Ban tổ chức Hội thi thẩm định bài giảng: “Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh” nằm trong chương trình bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới. Để chuẩn bị tốt tâm thế tham gia hội thi, với kinh nghiệm hơn 6 năm làm công tác giảng dạy LLCT, đồng chí dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, luyện tập giảng bảo đảm chất lượng nội dung và thời gian quy định. Đồng chí Bùi Thị Hoài Xuân chia sẻ: Tôi rất vinh dự đại diện Đảng bộ huyện Ninh Phước tham gia Hội thi giảng viên, báo cáo viên LLCT giỏi cấp tỉnh năm 2018. Xuất phát từ tình hình thực tiễn hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, tôi quyết định chọn bài giảng "Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh" tham gia hội thi nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên mới. Góp phần định hướng và giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần xã hội. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào quá trình công tác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu phát triển đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Hoài Xuân cho biết thêm: Tôi chuẩn bị tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao và tâm huyết với nghề nghiệp. Đây là dịp giúp tôi có điều kiện học tập kinh nghiệm, rèn luyện nâng cao kỹ năng giảng dạy LLCT trên địa bàn huyện. Đồng thời giúp tập thể cán bộ quản lý, giảng viên kiêm chức Trung tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt”, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng hiệu quả tiếp thu nội dung bài giảng đối với học viên. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vận dụng hiệu quả kiến thức học tập vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương trong thời kỳ mới.