Phát huy phong trào thi đua yêu nước tuổi trẻ Ninh Thuận đoàn kết, xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp - văn minh

(NTO) Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai được nhiều phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước với nhiều nội dung trên diện rộng và có chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua được triển khai, duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn tỉnh.

Nét nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua là tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tính tích cực xã hội tiếp tục được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình, loại hình tình nguyện tại chỗ tham gia đảm nhận các việc mới, việc khó, nhiệm vụ đột xuất khác của địa phương, đơn vị, trở thành hoạt động xuyên suốt trong chương trình công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh-thiếu nhi hằng năm. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè...Trong 6 tháng đầu năm 2018, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức cho 2.840 thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, tham gia giải quyết việc mới, việc khó ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Thông qua các hoạt động, Đoàn các cấp tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 15.200 suất quà cho gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng số tiền 4,65 tỷ đồng; phối hợp với Ban vận động Hiến máu tình nguyện các cấp vận động hơn 876 ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu và hiến được 661 đơn vị máu; tổ chức 15 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, tặng quà miễn phí cho gần 6.430 người dân, trị giá 684 triệu đồng...

Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Thuận Nam. Ảnh Văn Nỷ.

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện, trong đó hiệu quả nhất là các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường, xây dựng kinh tế nông thôn thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực... Thanh niên trong tỉnh cũng là lực lượng đi đầu trong phong trào cải cách hành chính; 100% đoàn thanh niên khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tích cực triển khai phong trào “3 trách nhiệm”, xuất hiện nhiều ý tưởng, sáng kiến mới trong thanh niên nhằm giảm bớt thủ tục hành chính được đánh giá cao. Thông qua phong trào cải cách hành chính đã góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Với phương châm “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để ĐVTN có cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng. Khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo, bồi dưỡng và giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội được các tổ chức cơ sở Đoàn quan tâm giải quyết góp phần bồi đắp cho mối quan hệ mật thiết giữa Đoàn và thanh niên thêm bền chặt. Đã xuất hiện lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, dám nghĩ, dám làm, tiếp thu và ứng dụng được khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, tích cực góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục hưởng ứng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian đến, tuổi trẻ Ninh Thuận quyết tâm bằng các việc làm cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, cán bộ Hội, đoàn viên, thanh-thiếu nhi về thi đua yêu nước; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành phát động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh trong giai đoạn 2018-2020. Bên cạnh đó phát động các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thi đua thực hiện hiệu quả phong trào “Xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” bằng các mô hình, công trình hoạt động cụ thể, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và phát huy tài năng, trí tuệ, tinh thần xung kích sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong lao động, sáng tạo, sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính. Phát động mỗi cơ sở Đoàn-Hội-Đội trong toàn tỉnh đăng ký thực hiện ít nhất một công trình thanh niên; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và phát huy những điển hình tiên tiến trong thanh niên để nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân trong tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh để truyền cảm hứng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước…