Bế giảng lớp bồi dưỡng hội nhập Quốc tế trong điều kiện Cách mạng 4.0

(NTO) Ngày 8-6, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập Quốc tế trong điều kiện Cách mạng 4.0.

Sau 4 ngày học tập, 139 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã được các giảng viên Trường Đại học Kinh tế Luật giới thiệu khái quát về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0) và 8 chuyên đề về cuộc Cách mạng công nghệ 4.0…Qua khóa học giúp cho học viên nhận thức rõ hơn vai trò vị trí của cách mạng công nghệ 4.0 trong các lĩnh vực để vận dụng vào thực tiễn hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức
hội nhập Quốc tế trong điều kiện Cách mạng 4.0. Ảnh: Văn Nỷ.