Ninh Phước: Gieo trồng 4.171 ha lúa vụ hè-thu

(NTO) Ông Đàng Năng Tom, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Ninh Phước cho biết, vụ hè-thu năm nay, nông dân địa phương gieo trồng 4.171 ha lúa tập trung ở các cánh đồng chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi kênh Nam. Trong đó có 1.810 ha thực hiện biện pháp canh tác “1 phải, 5 giảm”; 766 ha thực hiện mô hình cánh đồng lớn: Phước Dân 100 ha, Phước Thái 102 ha, Phước Hậu 300 ha, Phước Thuận 164 ha, Phước Hữu 100 ha.

Tính đến nay, nông dân các địa phương đã xuống giống 1.660 ha lúa, đạt khoảng 40% diện tích, gồm các giống TH 6, TH 41, ML 48, ML 202... Còn lại hơn 2.500 ha tiếp tục gieo trồng dứt điểm vào ngày 15-6 bảo đảm đúng lịch thời vụ theo chỉ đạo của UBND huyện. Các HTX liên kết doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, vật tư sản xuất, thu mua sản phẩm cho nông dân. Trạm Thủy nông nạo nét kênh mương, điều tiết hợp lý, bảo đảm cung cấp đủ nước tưới cho cây lúa vụ hè-thu. Trạm Trồng trọt- Bảo vệ thực, Trạm Khuyến nông phối hợp kiểm tra kịp thời phòng trừ sâu bệnh hại và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác đưa vụ lúa hè-thu bảo đảm đạt năng suất, chất lượng cao.

Nông dân thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) tập trung xuống giống vụ lúa hè thu 2018.