Huyện ủy Ninh Phước: Chuyển biến tích cực qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

(NTO) Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Huyện ủy Ninh Phước đã có những chuyển biến khá rõ nét, nhất là về kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ (CB), công chức, đảng viên (ĐV). Qua đó góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Ninh Phước có 52 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), bao gồm 12 đảng bộ cơ sở (9 đảng bộ xã, thị trấn và 3 đảng bộ cơ quan) và 40 chi bộ cơ sở, với tổng số 2.156 ĐV, trong đó riêng khối xã, thị trấn có trên 1.600 ĐV. Trong 162 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của Ninh Phước, có 148 chi bộ trực thuộc xã, thị trấn và 14 chi bộ trực thuộc khối cơ quan. Theo đồng chí Nguyễn Thị Luyện, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII ) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở được tăng cường. Đã có 100% CB chủ chốt, ĐV tự giác đăng ký tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, các ngành từ huyện về cơ sở. Từ đó đã tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung giải quyết căn bản một số vụ, việc khiếu kiện kéo dài của người dân, kể cả những vấn đề khó, nhạy cảm liên quan đến giải tỏa, đền bù đất đai, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn …

Trung tâm huyện Ninh Phước. Ảnh Văn Nỷ.

Đồng chí Phạm Thị Tốt, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ninh Phước cho biết: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình, người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác, trong đó nổi bật ở xã Phước Thái có đồng chí Ja-ghe Thị Lễ, Bí thư Chi bộ thôn Tà Dương, hay như xã Phước Thuận có đồng chí Tô Văn Sinh, Bí thư Chi bộ thôn Phước Khánh, đều là gương CB xông xáo, nhiệt tình trong công tác dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới. Không riêng các thôn trên, về các địa phương chúng tôi cũng được các đồng chí lãnh đạo xã giới thiệu nhiều mô hình, cách làm hay trong thực hiện “làm theo” của tập thể, cá nhân. Đơn cử xã Phước Hữu có đồng chí Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường TH La Chữ quan tâm xây dựng trường đạt chất lượng giáo dục; ở xã Phước Thuận có anh Trần An Bảo Duy, công an viên dũng cảm bắt cướp; xã An Hải có đồng chí Trần Hợi, CB Mặt trận thôn Nam Cương tận tụy lo việc dân…Để lan tỏa các tấm gương, Phòng Văn hóa -Thông tin, Đài Truyền thanh huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp và đăng tải thông tin tuyên truyền lên Trang thông tin điện tử của huyện..

Chính việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; Đảng bộ huyện Ninh Phước đã tạo nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, phòng chống tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức của CB, ĐV. Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu, trong chỉ đạo công việc quyết liệt, tập trung với quyết tâm chính trị cao; trong quản lý, điều hành chặt chẽ, có sự phối hợp nhịp nhàng hơn; phương pháp, tác phong công tác dân chủ, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, sâu sát cơ sở, quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, sai sót; đặc biệt là tăng cường đối thoại trực tiếp với CB, ĐV và Nhân dân...

Để tiếp tục phát huy, trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Bên cạnh xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cả hệ thống chính trị; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.