Thiếu tá Lê Văn Tráng, Trợ lý Công binh tận tụy, gương mẫu

(NTO) Theo đánh giá của Thượng tá Nguyễn Túy, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh: Thiếu tá Lê Văn Tráng (ảnh), Trợ lý Công binh Bộ CHQS tỉnh luôn được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến, tin yêu bởi nhiều phẩm chất đáng quý, trước hết là đức tính cần cù, chịu khó, tận tụy trong công việc, gương mẫu về đạo đức, lối sống.

Năm 1994, đồng chí Lê Văn Tráng về công tác tại Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh cho đến bây giờ. Hơn 23 năm gắn bó với ngành công binh của LLVT tỉnh, Thiếu tá Lê Văn Tráng đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh và trực tiếp thực thi những công việc như: Xây dựng các công trình phòng thủ, duy tu công trình chiến đấu, rà phá bom mìn, vật nổ, khắc phục hậu quả chiến tranh… chính những công việc khó khăn, vất vả như trên đã tôi luyện cho Lê Văn Tráng một bản lĩnh chính trị vững vàng, đức tính kiên trì, nhẫn nại, tỷ mỷ, đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo, quyết đoán. Nhận thức rõ tính chất công việc, Lê Văn Tráng đã ra sức nghiên cứu, học tập từ sách vở tài liệu, từ đồng đội và thực tiễn, nắm chắc nguyên lý, nguyên tắc cơ bản của chuyên ngành, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Từ năm 2010 đến nay, Thiếu tá Lê Văn Tráng trên cương vị Trợ lý phụ trách Ban Công binh đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trực tiếp hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, thiết kế, cùng đơn vị Công binh thi công xây dựng 7 công trình phòng thủ, công trình chiến đấu các loại; duy tu bảo dưỡng 8 công trình; tổng trị giá các công trình được xây dựng, duy tu bảo dưỡng hàng tỷ đồng. Tham gia rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh cho các dự án trên địa bàn, giải phóng gần 500 ha đất bị ô nhiễm về bom mìn, vật nổ; thu gom và xử lý an toàn 45 quả đạn pháo, cối tương đương 468 kg. Tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các ngành liên quan trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Chương trình Khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh; xây dựng dự án Khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 theo Quyết định 504/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên làm tốt việc kiểm tra, đánh giá chất lượng trang bị kỹ thuật công binh; tổ chức bảo quản, bảo dưỡng trang bị, niêm cất ngắn hạn các phương tiện xe máy, các loại phương tiện rà phá bom mìn, quân cụ cầm tay phục vụ xây dựng, thi công các công trình bảo đảm an toàn.

Ngoài cương vị Trợ lý Công binh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Lê Văn Tráng còn đảm nhiệm chức vụ Tiểu đoàn trưởng Công binh dự bị động viên, phối hợp với địa phương giao nguồn để xây dựng đơn vị vững mạnh. Thường xuyên rà soát, ổn định tổ chức biên chế, tiến hành phúc tra, quản lý chặt chẽ trên 300 quân nhân dự bị, có kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận động viên kiểm tra, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đạt được, 3 năm vừa qua Thiếu tá Lê Văn Tráng liên tục được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu Chiên sĩ thi đua cơ sở trong phong trào Thi đua Quyết thắng.