Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức kỳ thi tuyển chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn

(NTO) Ngày 31-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch, nội quy, quy chế kỳ thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thông báo rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, cung cấp thông tin rộng rãi cho các đối tượng đăng ký dự thi  theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU ngày 14-5-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc “Thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh”.

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu tại buổi khai mạc kỳ thi.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị thứ 2 của Khối đảng tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn nhằm lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Tham gia kỳ thi có 8 đồng chí, trong đó chọn 3 đồng chí trưởng phòng, 5 đồng chí phó trưởng phòng, gồm các phòng: Tuyên truyền; Lý luận chính trị và Lịch sử; Khoa giáo. Kỳ thi được tổ chức 1 đợt, có 2 phần: Thi kiến thức chung và thi nghiệp vụ trên máy tính.

Phát biểu tại buổi khai mạc kỳ thi, đồng chí Nguyễn Minh Trứ nhấn mạnh, đây là dịp để đánh giá lại chất lượng công tác, chất lượng quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ các phòng tham mưu thuộc cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí đề nghị Hội đồng coi thi và chấm thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, quy định để lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, xứng đáng với chức danh được bổ nhiệm. Đồng chí cũng động viên các thí sinh dự thi thực hiện nghiêm nội quy, quy chế thi, tự tin thể hiện thật tốt bài thi của mình, đáp ứng được kỳ vọng, niềm tin của lãnh đạo cơ quan.