Trường Quân sự tỉnh: Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng nhà trường chính quy

(NTO) Những năm qua, Đảng ủy- Ban Giám hiệu Trường Quân sự tỉnh đã có nhiều biện pháp không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo (GD-ĐT), xây dựng nhà trường chính quy, vững mạnh.

Các cấp ủy trong toàn trường đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết chuyên đề của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về công tác GD-ĐT tạo, xây dựng nhà trường trong LLTV. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy các cấp, các khoa, ban và đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên về nhiệm vụ GD ĐT và xây dựng nhà trường. Chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong nhà trường vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, có khả năng nghiên cứu, tổ chức, giảng dạy, phương pháp quản lý, điều hành, phương pháp sư phạm tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch GD ĐT sát với từng đối tượng, theo đúng chương trình, bảo đảm tính khoa học. Thường xuyên cập nhật, đổi mới nội dung, coi trọng cả giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, huấn luyện về năng lực chỉ huy, chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện về thể lực, sức khỏe. Ngoài ra, Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, sữa chữa phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, huấn luyện, giảng dạy.

Trong 10 năm qua Trường Quân sự tỉnh được đầu tư hàng chục tỷ đồng để củng cố thao trường, mô hình học cụ, trang bị hệ thống trình chiếu, thiết bị nghe, nhìn và các loại vất chất phục vụ công tác huấn luyện, GD ĐT. Tổ chức biên soạn 1.345 giáo án mới, viết vẽ trên 100 sơ đồ, mẫu biểu. Với phương châm GD ĐT “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, toàn diện, chuyên sâu, thiết thực, hiệu quả” gắn với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, 10 năm qua nhà trường đã thông qua bài giảng theo phân cấp hơn 1.300 lượt bài; thực hành giảng dạy cho các đối tượng trên 40.000 tiết; đào tạo, huấn luyện 59 lớp/4.318 học viên; giáo dục quốc phòng, an ninh cho 41 lớp/4.874 học viên; nhiều khóa học đạt chất lượng cao như các lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự (xã, phường đội trưởng), đào tạo sĩ quan dự bị, tập huấn cán bộ các cấp, huấn luyện Chương trình “Học kỳ trong quân đội”…

Theo đánh giá của Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh, những năm qua Trường Quân sự tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác GD ĐT và xây dựng nhà trường, chất lượng ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. Nhiều năm Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, nhà trường chính quy, mẫu mực, vững mạnh toàn diện.

Để không ngừng nâng cao chất lượng GD ĐT, xây dựng nhà trường chính quy, Trường Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua “Dạy giỏi, học giỏi, phục vụ tốt”. Tập trung củng cố các khoa, ban, đơn vị, bộ phận phục vụ; kiện toàn, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu, nhiệm vụ GD ĐT. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập. Bảo đảm tốt tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho các đối tượng. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên, học viên, cán bộ, chiến sĩ; khuyến khích phát huy sáng kiến trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập và xây dựng nhà trường vững mạnh.