Phân bổ 2,1 triệu Euro vốn ODA cho Trường Trung cấp Nghề Ninh Thuận

Phân bổ 2,1 triệu Euro vốn ODA cho dự án Chương trình đào tạo nghề 2008 tại Trường Trung cấp Nghề Ninh Thuận

Theo Quyết định số 141/QĐ-LĐTBXH, ngày 29-01-2011, của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, tổng số vốn đầu tư là 12,5 triệu Euro, tương đương 314,15 tỷ đồng cho 6 dự án thành phần, trong đó vốn ODA 10 triệu Euro và vốn đối ứng 2,5 triệu Euro .

Học viên thực tập thiết bị điện tại Trường Trung cấp Nghề Ninh Thuận

Trong 6 dự án thành phần của cả nước, Trường Trung cấp nghề Ninh Thuận thuộc dự án thành phần 3 với tổng số vốn ODA dự kiến phân bổ là 2,1 triệu Euro. Trường Trung cấp nghề Ninh Thuận sẽ được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cho các nghề trọng điểm gồm cắt gọt kim loại, cơ điện tử, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, hàn.

Mục tiêu dài hạn của dự án nhằm góp phần đảm bảo việc cung cấp đủ người lao động qua đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động; đồng thời đổi mới phương thức đào tạo theo hướng chú trọng đến thực hành trên các dây chuyền hiện đại.