Tập huấn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 29-5, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cho các thành viên Ban chỉ đạo 1237 tỉnh và huyện Bác Ái; thành viên Ban chỉ đạo các huyện, thành phố và Hội đồng Chính sách ở 65 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn việc rà soát, xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ và kết luận địa bàn; hướng dẫn công tác thu thập thông tin, đối chiếu kết luận thực địa; nội dung, quy trình kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, vẽ sơ đồ mộ chí. Qua hội nghị, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nâng cao hiệu quả huy động các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị các cấp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là các nhân chứng lịch sử tham gia cung cấp thông tin, xác định vị trí chôn cất liệt sĩ và kết luận địa bàn, lập được bản đồ mộ chí đạt mục tiêu đề ra. 

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.