Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học cấp trường lần I năm 2018

(NTO) Ngày 25-5, Hội đồng khoa học-Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Thực hiện dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại trường Chính trị Ninh Thuận” lần I năm 2018.

Tại buổi hội thảo, cán bộ, giảng viên trường đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến: Xác định vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc thực hiện tính dân chủ, sáng tạo, đồng bộ trong tổ chức, hoạt động của từng phòng, khoa; khẳng định việc thực hiện dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như hoạt động quản lý, phục vụ trong nhà trường; vận dụng sáng tạo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua buổi hội thảo đã tạo không khí nghiên cứu sôi nổi trong đội ngũ giảng viên, đồng thời, vận dụng những sáng kiến, đề xuất vào hoạt động dạy học, quản lý và phục vụ của nhà trường.

Quang cảnh Hội thảo khoa học cấp Trường Chính trị tỉnh.