Cụm thi đua số 4, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

(NTO) Ngày 25-5, Cụm thi đua số 4, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gồm: Trường THPT Lê Duẩn, THPT Bác Ái, THPT Nguyễn Du, THPT Trường Chinh, THPT Phan Bội Châu và THPT Tôn Đức Thắng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018.

Trong năm học vừa qua, các đơn vị trong cụm thi đua đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018…Tại hội nghị, cụm thi đua đã bình chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua cho Trường THPT Lê Duẩn và UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Trường THPT Nguyễn Du. 

Lễ Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018.