Lực lượng vũ trang tỉnh: Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

(NTO) Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh không ngừng tự giác phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi việc học tập và làm theo Bác là công việc hằng ngày, tạo sự lan tỏa và động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao

Hai năm qua, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quận sự tỉnh đã có nhiều biện pháp thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ những nội dung chủ yếu trong Chỉ thị 05-CT/TW, các chuẩn mực đạo đức trong quân đội, nội dung “xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ban hành tiêu chí học tập và làm theo Bác trong LLVT tỉnh. Trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ, xác định nội dung rõ ràng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá kết quả. Từng cá nhân có bản đăng ký, lựa chọn từ một đến hai việc làm cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao, hoặc những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để phấn đấu khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ nét. Vì vậy, kết quả nổi lên trong việc học tập và làm theo Bác là những việc làm cụ thể, thiết thực trong chính cuộc sống, công việc thường ngày.

Các chiến sỹ thực hành tác chiến góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Ảnh: Lê Thi.

Tìm hiểu thực tế nội dung đăng ký và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị mới thấy được những việc làm hết sức cụ thể, tỷ mỷ, gắn với nhiệm vụ, chức trách của từng đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Đối với cán bộ quản lý, chỉ huy đó là sự gương mẫu chấp hành điều lệnh, điều lệ, phương pháp, tác phong công tác, lời nói đi đôi với việc làm, sự quyết đoán, dám làm, dám chịu… Đối với cán bộ trực tiếp huấn luyện là sự chuẩn bị chu đáo về giáo án, thao trường, cải tiến mô hình, học cụ, sự súc tích, ngắn gọn dễ hiểu trong truyền đạt lý thuyết, chuẩn mực trong từng động tác thực hành…; Đối với các đồng chí lái xe là việc bảo quản xe máy tốt, bền, lái xe bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hành tiết kiệm xăng dầu, tinh thần sẵn sàng cơ động … Đối với bộ phận phục vụ là chế biến món ăn ngon, đảm bảo về chất lượng vệ sinh sạch sẽ, thái độ phục vụ tốt… Các cơ quan đơn vị đã phát huy, nhân rộng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả như: “Tự soi, tự sửa”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Làm việc theo chức trách, gương mẫu trong hành động”…

Theo kế hoạch của từng đơn vị và đăng ký của mỗi đảng viên, những nội dung học tập và làm theo Bác đều thể hiện rõ tinh thần, sự quyết tâm, thái độ, trách nhiệm, mức độ và thời gian hoàn thành. Mỗi đảng viên đều xác định việc đăng ký học tập và làm theo Bác Hồ chính là mục tiêu để phấn đấu làm được thật nhiều việc tốt. Ngoài tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự giác của từng đảng viên, các cấp ủy Đảng đều xác định rõ chủ trương, biện pháp, kế hoạch, quy định cụ thể việc tiến hành kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng người, những đảng viên thực hiện tốt sẽ được biểu dương và có những hình thức khen thưởng kịp thời; ngược lại những đảng viên hoàn thành ở mức độ thấp, tùy vào tình hình để cấp ủy tổ chức sinh hoạt, kiểm điểm, xác định các biện pháp giúp đỡ.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực mỗi cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh không ngừng tự giác phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi việc học tập và làm theo Bác là công việc hằng ngày, tạo sự lan tỏa và động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.