Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025

(NTO) Ngày 18-5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Khải, Viện Trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau 5 tuần nghiên cứu, học tập theo chương trình khung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 26 chuyên đề, với 136 tiết, tập trung vào những nội dung trọng tâm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành công sở; tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh ta trong giai đoạn hiện nay… Cuối khóa học Trường Chính trị tỉnh tổ chức cho các học viên đi nghiên cứu thực tế 2 ngày ở một số xã thuộc các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Hải …

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giấy chứng chỉ cho các học viên.

Qua theo dõi quá trình học tập và đánh giá nhận xét của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kết quả có 93/93 học viên đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ khóa học; trong đó có 49 học viên đạt loại giỏi, 41 học viên đạt loại khá. Ngoài ra, Ban giám hiệu Nhà trường biểu dương 10 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện toàn khóa…

 Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại Lễ Bế giảng.

Phát biểu tại buổi Lễ bế giảng lớp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự phối hợp trách nhiệm, nhiệt tình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh góp phần quan trọng để lớp học đạt được kết quả tốt. Đồng chí đề nghị các học viên sau khi về địa phương, cơ quan, đơn vị công tác cần vận dụng sáng tạo, có hiệu quả những kiến thức đã học; xây dựng tác phong, lề lối làm việc thật sự khoa học để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác được giao; thường xuyên rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng; tham gia đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục rèn luyện, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong thực thi nhiệm vụ phải yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh…