Hội Nông dân tỉnh phát động thi đua chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

(NTO) Ngày 14-5, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành phát động thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kêu gọi các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp” và các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật… góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến về một số nội dung, chương trình, nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023.