Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(NTO) LTS: Ngày 7-5-2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch số 5371/KH-UBND ngày 4-11-2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 235-CTr/TU ngày 20-1-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong năm vừa qua, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông được tổ chức trên địa bàn tỉnh đã đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Kết quả từng kỳ thi cũng nhận được sự đồng thuận của chính quyền các cấp, các ngành và gia đình học sinh, nhân dân địa phương;

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27-3-2017 về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng và ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1472/BGDĐT-QLCL ngày 16-4-2018 về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018; đồng thời để triển khai, tổ chức các kỳ thi trong năm 2018 bảo đảm đúng quy định, khoa học, công bằng, an toàn về mọi mặt, thuận lợi cho thí sinh, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục, phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương và hạn chế được những điểm yếu; chấp hành nghiêm túc những quy định tại các quy chế hiện hành có liên quan về thi trung học phổ thông quốc gia, về tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a- Ban hành các văn bản hướng dẫn về thi trung học phổ thông quốc gia và thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2018 (gọi chung là các kỳ thi năm 2018) trong toàn ngành, tổ chức thực hiện quy trình công tác thi đúng theo các quy chế hiện hành, đúng lịch công tác quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương;

b- Tổ chức phổ biến, quán triệt các Quy chế, hướng dẫn về kỳ thi đến các cơ sở giáo dục. Cung cấp các tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan thông tin truyền thông để thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; giúp nhân dân, gia đình và học sinh nắm vững những nội dung quan trọng, mới trong quy chế thi hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị, triển khai và tổ chức thực hiện; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, văn phòng phẩm, kinh phí, ...; giải quyết thấu đáo toàn bộ vụ việc liên quan trong quá trình tiến hành các kỳ thi năm 2018 trên địa bàn tỉnh;

d- Nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ thi năm 2018; bảo đảm tính nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ, năng lực của người học; bố trí các điểm thi đảm bảo an toàn, thuận tiện về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh; khắc phục những yếu kém, thiếu sót trong công tác coi thi, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, các hành vi gian dối, góp phần hạn chế và tiến tới chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, bệnh chạy theo thành tích trong giáo dục;

e- Quyết định thành lập hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia và các ban giúp việc; các hội đồng ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông; các đoàn Thanh tra thi; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi; xét duyệt kết quả tốt nghiệp các cấp học, kết quả tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông đúng theo quy chế hiện hành có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g- Phối hợp với các ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ điều kiện bảo đảm tổ chức đạt yêu cầu của từng kỳ thi.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo để tổ chức việc bảo vệ an ninh, trật tự cho các địa điểm in sao đề thi, coi thi, chấm thi của các kỳ thi năm 2018. Chú trọng bảo đảm trật tự bên ngoài khu vực thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên làm công tác thi, đề thi, bài thi và hồ sơ thi; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các ngày thi; đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ an toàn cho người làm nhiệm vụ coi thi trong thời gian diễn ra kỳ thi.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở cử cán bộ y tế tham gia vào quá trình tiến hành coi thi, tổ chức cấp cứu và xử lý kịp thời sự cố bất thường về sức khoẻ của những người làm công tác thi và các thí sinh dự thi. Giao nhiệm vụ cho các cơ sở y tế, bệnh viện có trách nhiệm xác nhận các trường hợp thí sinh bị bệnh hoặc phải cấp cứu không thể dự thi được, để làm căn cứ xét và công nhận đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh dự thi. Có phương án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh.

4. Sở Tài chính

Bố trí kịp thời kinh phí phục vụ việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2018 theo kế hoạch đã được duyệt và đảm bảo đúng quy định. Phối hợp hướng dẫn các chế độ liên quan đến hoạt động thi, xét tốt nghiệp (nếu có); công tác thanh quyết toán kinh phí thi.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung về các kỳ thi năm 2018 đến gia đình và học sinh đầy đủ, kịp thời;

Chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông, Bưu điện tỉnh bảo đảm chuyển giao bưu gửi đựng đề thi, hồ sơ thi kịp thời, đúng thời gian và bảo đảm tuyệt mật. Ưu tiên cho ngành Giáo dục và Đào tạo sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, đường truyền internet được thông suốt trong quá trình tổ chức các kỳ thi.

6. Sở Giao thông Vận tải

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tăng cường phương tiện ưu tiên phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên làm công tác thi và các thí sinh đi thi tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; chỉ đạo Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với Cảnh sát giao thông đảm bảo an toàn và lưu thông trên các tuyến đường, có kế hoạch giải tỏa ách tắc giao thông tại các điểm phức tạp, các điểm thi. Có phương án cụ thể xử lý các tình huống thiên tai bất thường.

7. Công ty Điện lực Ninh Thuận

Xây dựng phương án cụ thể để cung cấp điện ổn định, phục vụ tốt các kỳ thi năm 2018. Chỉ đạo các Điện lực trực thuộc bảo đảm cung cấp đủ điện cho các địa điểm in sao, coi thi, chấm thi; đặc biệt chú trọng vào những ngày làm đề thi, in sao đề thi, đang diễn ra kỳ thi và chấm thi, ưu tiên cung cấp đủ điện cho máy tính, máy in, máy chấm thi trắc nghiệm làm việc và ánh sáng cho thí sinh làm bài. Có phương án khắc phục sự cố mất điện trong những ngày tổ chức in sao đề thi, coi thi, chấm thi.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Thuận

Phổ biến và thông tin kịp thời những chủ trương, quy định và quy chế thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ trong dư luận xã hội và nhân dân.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn và các ngành ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức và phục vụ tốt cho các kỳ thi năm 2018 tiến hành trên địa bàn được thuận lợi, đạt hiệu quả. Phối hợp, hỗ trợ phương tiện, nơi ăn nghỉ cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên đến địa phương coi thi; hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thuận lợi khi đi dự thi;

b- Phối hợp với Công an tỉnh, chỉ đạo công an các địa phương bảo vệ an toàn các kỳ thi năm 2018, các cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại địa phương; bảo đảm trật tự, an toàn tại các địa điểm coi thi, chấm thi;

c- Phối hợp thực hiện hiệu quả Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

10. Ban Chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh năm 2018

a- Chỉ đạo việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy chế liên quan hiện hành và hướng dẫn của ngành Giáo dục và Đào tạo. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, quy chế thi trong quá trình coi thi, chấm thi;

b- Động viên, khuyến khích những việc làm tốt; phát hiện những việc làm sai, vi phạm quy chế thi của tập thể, cá nhân và kiến nghị cách giải quyết. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cấp có thẩm quyền khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích, kỷ luật những cá nhân và tập thể vi phạm quy chế thi. Thu thập ý kiến của thí sinh, cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên làm công tác thi và của nhân dân đối với từng kỳ thi;

c- Thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động, tình hình tổ chức các kỳ thi năm 2018 và việc thực hiện quy chế thi ở địa phương.

Yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai và thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Trưởng Ban Chỉ đạo các kỳ thi cấp tỉnh) để kịp thời chỉ đạo.