Thường trực HĐND tỉnh: Triển khai chương trình công tác tháng 5

(NTO) Ngày 14-5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 21, đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 5.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự còn có các đồng chí: Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trong tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực, sâu sát trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung tổ chức thành công hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 4; chuẩn bị các nội dung tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; chỉ đạo các hoạt động khảo sát, giám sát; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngoài ra đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề “Nhân dân và chính quyền đồng hành triển khai dự án xây dựng hồ chứa nước Sông Than”; tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện các nguồn vốn đầu tư công và tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6. Các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết và văn bản phát sinh giữa 2 kỳ họp theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp xúc cử tri, giám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương việc thực hiện nhiệm vụ tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh, trong đó có việc đổi mới chỉ đạo hoạt động của HĐND và tổ chức tiếp xúc cử tri. Trong tháng 5, đồng chí chỉ đạo HĐND tỉnh tiếp tục rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Tỉnh ủy; tiếp tục đổi mới tiếp xúc cử tri, mở rộng hình thức tiếp xúc chuyên đề. Phối hợp UBND tỉnh và các cơ quan thẩm quyền, các địa phương trả lời các kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tồn đọng; tăng cường khâu giám sát, tham gia của cộng đồng. Đặc biệt cần lưu ý việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gản biên chế theo tinh thần thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU và Chương trình hành động số 181-CTr/TU của Tỉnh ủy. Các Ban HĐND tăng cường nâng cao trách nhiệm giám sát, trong đó tích cực giám sát công tác chỉ đạo chống hạn ở các địa phương.