Phát động xây dựng mô hình điểm “Xã đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới”

(NTO) Ngày 12-5, tại xã An Hải (Ninh Phước), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Phát động xây dựng mô hình điểm “Xã đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng nông thôn mới” năm 2018.

Tại buổi lễ phát động, đại diện Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh đã thông tin về tình hình an ninh trật tự, tội phạm ma túy, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời kêu gọi cán bộ, các hội, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh tố giác các loại tội phạm; tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của Tổ an ninh tự quản, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ. Qua đó, góp phần giữ vững tiêu chí số 19 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Đại diện các hội, đoàn thể ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn xã.