Nhận diện nghèo đa chiều để có giải pháp thoát nghèo bền vững

(NTO) Trong những năm qua, công tác giảm nghèo luôn được tỉnh ta quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp, chính sách, qua đó tạo động lực để nhiều hộ nghèo (HN) bứt phá vươn lên thoát nghèo, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2018 với mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ HN đạt 1,5%, đưa tỷ lệ HN giảm xuống còn 8,86% vào cuối năm 2018, riêng các xã, huyện có tỷ lệ HN cao trên 25% giảm 4%/năm. Ông Hà Anh Quang, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, cho biết: Qua thống kê, cuối năm 2017, toàn tỉnh hiện có 17.284 HN, chiếm 10,36% số hộ toàn tỉnh.  Để thực hiện được mục tiêu trên, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1599/KH-BCĐ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giao các sở, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể các cấp và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện. Đối với ngành-Cơ quan thường trực cũng đã triển khai các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung rà soát, phân tích HN theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, qua đó phân loại HN, mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của HN, từ đó nắm chắc thực trạng HN, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phân công cho các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp giảm nghèo hiệu quả, bền vững. Dự kiến tổng nguồn vốn thực hiện năm 2018 là 47,91 tỷ đồng. Ngoài ra, vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, huy động tài trợ kinh phí ngoài ngân sách thực hiện các mục tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2018.

Cụ thể, theo phân loại nghèo đa chiều, toàn tỉnh có có 14.922 HN theo tiêu chí thu nhập; 2.362 HN thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; 3.204 số HN thuộc hộ chính sách bảo trợ xã hội; 308 HN thuộc chính sách ưu đãi người có công; 7.681 HN có chủ hộ là phụ nữ so với tổng số HN.

Ông Hà Anh Quang, chia sẻ thêm: Qua số liệu HN được rà soát, đây là cơ sở để các ngành, địa phương xây dựng Đề án giảm nghèo cho từng vùng, khu vực và mỗi địa phương, đảm bảo các chính sách được thực hiện và phát huy hiệu quả. Các cơ quan quản lý nhận thấy rõ hơn các khu vực có mức độ thiếu hụt cao, làm cơ sở xây dựng các chính sách cụ thể để từng bước giảm dần mức độ thiếu hụt giữa các vùng, nhóm dân cư.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo lồng ghéo các chương trình, dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, bao gồm: Chương trình 30a; 135 và các xã nằm ngoài Chương trình 30a, 135 sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư và duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện, đường, trường, trạm, thuỷ lợi, nước sinh hoạt…phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh. Đầu tư các loại công trình hạ tầng quy mô nhỏ khác do cộng đồng đề xuất, phù hợp với phong tục, tập quán, nhu cầu của cộng đồng, phù hợp với mục tiêu của chương trình và quy định của pháp luật; ưu tiên công trình cho các cộng đồng nghèo, công trình có nhiều người nghèo, phụ nữ hưởng lợi. Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dụng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả, mô hình liên kết phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa HN, cộng đồng với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng; ưu tiên nhân rộng các mô hình giảm nghèo liên quan đến sinh kế phù hợp với từng vùng, nhóm dân cư.

Về chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tiếp tục hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và người dân đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc diện cận nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về quy định trình tự thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ về giáo dục, triển khai thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên thuộc diện HN, hộ cận nghèo theo quy định hiện hành. Cho vay vốn chính sách đối với học sinh sinh viên là con em HN, hộ có điều kiện kinh tế khó khăn. Triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về giáo dục và đào tạo, chú trọng đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả và đạt chỉ tiêu hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với HN. Hỗ trợ chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo theo Quyết định số 32/2016/QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

Tin rằng, với những giải pháp cụ thể, Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2018 và cả giai đoạn 2016-2020 của tỉnh sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp.