Bế mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

(NTO) Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hội nghị đã thành công tốt đẹp; đồng thời nhấn mạnh: “Kết quả của hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ khóa XII, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 7.