Tăng cường các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 7-5, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1793/UBND-KGVX về tăng cường các giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai ngay công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, cha mẹ học sinh các vấn đề về phòng, chống đuối nước trong mùa nắng nóng; tăng cường quản lý trẻ em trong những ngày hè; an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra và xử lý theo quy định các hàng quán không có giấy phép kinh doanh và không bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm bán trước cổng trường…