Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Doanh nghiệp tư nhân Trường Mầm non Hoa Sen