Tuổi thơ

(NTO) Đêm nghe tiếng dế sau nhà

Nhặt tuổi thơ, dưới trăng tà lung linh

Trò chơi “đuổi bóng bắt hình”

Bặt im tiếng dế, giật mình... xa quê!