Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội

(NTO) Công tác tư tưởng trong đơn vị quân đội là một mặt hoạt động cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị, nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức cách mạng, phát triển đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Ở các đơn vị trong LLVT tỉnh, do môi trường công tác đặc thù, bộ đội hoạt động với thời gian chặt chẽ, cường độ lao động cao, đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần thông suốt, quyết tâm cao. Vì vậy đòi hỏi phải tăng cường công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, bảo đảm mỗi chiến sĩ phải xây dựng, giữ vững lập trường, có quan điểm, thái độ, động cơ đúng đắn.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh đã tập trung quán triệt, triển khai nhiều biện pháp tiến hành công tác tư tưởng tích cực, kiên quyết, kịp thời. Thực hiện nền nếp, chất lượng quy chế dân chủ ở cơ sở, sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần. Tiến hành nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, nâng cao chất lượng, hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng: Giảng dạy chính trị theo chuyên đề; đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực; tổ chức các hoạt động diễn đàn, các cuộc thi tìm hiểu, trao đổi, tọa đàm “Tuổi trẻ LLVT tỉnh sống đẹp, sống có ích”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ”; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động “Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đề ra nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để thường xuyên theo dõi, nắm chắc mọi diễn biến tư tưởng trong đơn vị: Phát huy vai trò của các tổ chức, “Tổ tư vấn tâm lý- Pháp lý quân nhân”, chiến sĩ bảo vệ, tổ dân vận; phân công cán bộ, đảng viên kèm cặp, giúp đỡ; phối hợp với địa phương, gia đình, người thân, bạn bè để định hướng, thuyết phục, cảm hóa các trường hợp cá biệt. Giải quyết thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên chăm lo công tác chính sách, tiến hành nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giải quyết tốt công tác tư tưởng. Nhờ vậy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, triển khai đồng bộ các biện pháp. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết tổ chức các hoạt động công tác tư tưởng của đơn vị. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, cả nội dung, phương pháp, phương tiện, không gian, thời gian và lực lượng để tiến hành công tác tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa trong và ngoài đơn vị; giữa truyền thống với hiện đại, thường xuyên liên tục và đột kích có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác quản lý và duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, các chế độ quy định của đơn vị.