Ngắm Vĩnh Hy

(NTO) Vĩnh Hy non nước bềnh bồng

Ngắm nhìn cánh sóng ửng hồng nhấp nhô

Thuyền lung linh những ngọn cờ

Chiều nghe biển gọi đôi bờ xanh xanh

Nước lên gió hát bên ghành

Lặng nhìn vỗ nhẹ long lanh sóng về

Mây trời tiếng của sơn khê

Vĩnh Hy non nước một bề đẹp xinh

Ngồi nghe non nước tự tình

Thuyền ca sóng hát quê mình Vĩnh Hy…