Miền nắng yêu thương

(NTO) Về chơi miền nắng yêu thương

Bãi bờ cát trắng, con đường biển xanh.

Thái An nho chín đỏ cành

Chạm tay em hái hương lành đất quê.

Dấu xưa Hang Rái tìm về

Sóng xô cổ thạch, bộn bề lời yêu.

Triệu năm đá hóa xanh rêu

Hút hồn lữ khách một chiều dừng chân.

Vĩnh Hy tĩnh lặng, trong ngần

Ngày xưa tiên nữ xuống trần tắm trăng.

Yêu chàng ngư phủ Vũng Găng

Yếm đào rơi thắm cánh bằng lăng thơm.

Về chơi Ninh Chữ- Bình Sơn

Chân trần in bóng hoàng hôn dịu dàng.

Mai xa nhớ lắm, Phan Rang

Neo lòng em với nắng vàng, biển xanh!

Thái Sơn Ngọc