Thỏa ngày chờ mong

(NTO) Tháng Tư rực rỡ nắng vàng,

Lịch sử đất nước, sang trang diệu kỳ.

Sánh vai nhịp bước cùng đi,

Ninh Thuận đổi mới còn gì vui hơn.

Phố phường đường nhựa láng trơn,

Thay da đổi thịt nông thôn, ruộng đồng.

Tháng Tư rợp bóng cờ hồng,

Lòng dân phấn khởi tấm lòng vui thay.

Đổi thay lại tiếp đổi thay,

Tỉnh nhà chuyển biến, thỏa ngày chờ mong…