• Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Thông báo lịch tiếp công dân tháng 4 - 2014
  • - Thứ Năm, ngày 10-4-2014: Ông Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

    - Thứ Năm, ngày 17-4-2014: Ông Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ĐBQH, Giám đốc Công an tỉnh.

    - Thứ Năm, ngày 24-4-2014: Bà Đàng Thị Mỹ Hương, ĐBQH, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú Phan Rang.

    Mời lãnh đạo phòng tiếp công dân tỉnh cùng tham gia buổi tiếp công dân của các vị đại biểu Quốc hội để trực tiếp lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của công dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao n