• Thông báo: Triển khai các nghi thức tang lễ trong ngày Quốc tang đối với Lãnh tụ Cuba Phi-đen Ca-xtơ-rô (Fidel Castro)
  • Căn cứ Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin Lãnh tụ Cuba Phi-đen Ca-xtơ-rô (Fidel Castro) từ trần vào đêm 25-11-2016-giờ La Ha-ba-na (Cuba), tức trưa ngày 26-11-2016–giờ Hà Nội, hưởng thọ 90 tuổi.

    Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Fidel Castro và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam–Cuba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Fidel Castro với nghi thức Quốc tang vào ngày 4-12-2016.

    Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông báo đến tất cả các cơ quan, công sở trong toàn tỉnh treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong ngày 4-12-2016.