• Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh sau kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII
 • ► Thứ tư, ngày 1-7-2015:

  Đơn vị bầu cử số 1 (gồm ông Nguyễn Đức Thanh, ông Huỳnh Thế Kỳ và ông Nguyễn Sỹ Cương)

  - Buổi sáng: Từ 8h00

  Tiếp xúc cử tri xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tại hội trường UBND xã Phước Tiến.

  - Buổi chiều: Từ 14h00

  Tiếp xúc cử tri thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tại hội trường UBND thị trấn Tân Sơn.

  ►Thứ năm, ngày 2-7-2015:

  a. Đơn vị bầu cử số 1 (gồm ông Nguyễn Đức Thanh, ông Huỳnh Thế Kỳ và ông Nguyễn Sỹ Cương)

  - Buổi sáng: Từ 8h00

  Tiếp xúc cử tri phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, tại hội trường UBND phường Thanh Sơn.

  - Buổi chiều: Từ 14h00

  Tiếp xúc cử tri phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tại hội trường UBND phường Đô Vinh.

  b. Đơn vị bầu cử số 2 (gồm ông Phan Xuân Dũng, ông Nguyễn Bắc Việt và bà Đàng Thị Mỹ Hương)

  - Buổi sáng: Từ 8h00

  Tiếp xúc cử tri xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tại hội trường UBND xã Phước Nam.

  - Buổi chiều: Từ 14h00

  Tiếp xúc cử tri thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tại hội trường UBND thị trấn Khánh Hải.

  ►Thứ sáu, ngày 3-7-2015

  Đơn vị bầu cử số 2 (gồm ông Phan Xuân Dũng, ông Nguyễn Bắc Việt và bà Đàng Thị Mỹ Hương)

  - Buổi sáng: Từ 8h00

  Tiếp xúc cử tri xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tại hội trường UBND xã Phước Hữu.

  - Buổi chiều: Từ 14h00

  Tiếp xúc cử tri xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tại hội trường UBND xã Lợi Hải.