• Lịch tiếp công dân tháng 9 của Đoàn ĐBQH tỉnh
  • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo lịch tiếp công dân tháng 9 – 2015 như sau:

    - Thứ năm, ngày 3-9-2015: Ông Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

    - Thứ năm, ngày 17-9-2015: Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh.

    Địa điểm: Tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (số 8, đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)