• Thông báo: Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • 1. Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc công bố Bộ TTHC lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

  Tại Quyết định đã công bố 30 TTHC về lĩnh vực đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại các xã, phường, thị trấn, thay thế 23 TTHC về đất đai giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông tại xã, thị trấn thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh (công bố tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 5-6-2014) và 10 TTHC về đất đai thực hiện theo cơ chế một cửa tại UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm (công bố tại Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 14-11-2013).

  2. Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận.

  Quyết định công bố 4 TTHC mới thay thế 4 TTHC lĩnh vực tài nguyên nước đã công bố tại Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 30-12-2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

  Các TTHC nói trên được đăng tải tại mục “Thủ tục hành chính” trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường: sotnmt.ninhthuan.gov.vn và niêm yết công khai tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ của UBND các huyện, thành phố.

  Sở Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, tra cứu thực hiện và góp ý trong quá trình thực hiện.

 • (NTO) Ngày 3-6-2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể: