• Ban An toàn giao thông tỉnh thông báo Lộ trình đổi Giấy phép lái xe bìa giấy sang Giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET
 • Theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20-10-2015 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ: Lộ trình đổi sang GPLX mới bằng vật liệu PET như sau:

  1. Đối với GPLX ô tô các hạng và GPLX hạng A4 bằng giấy bìa

  Chuyển đổi trước ngày 31-12-2016. Kể từ ngày 1-7-2017, khi đổi GPLX ô tô các hạng và GPLX hạng A4 bìa giấy sang GPLX mới bằng vật liệu PET phải sát hạch lại lý thuyết.

  2. Đối với GPLX không thời hạn (gồm hạng A1, A2, A3)

  Chuyển đổi trước ngày 31-12-2020. Kể từ ngày 1-7-2021, khi đổi GPLX hạng A1, A2, A3 bìa giấy sang GPLX mới bằng vật liệu PET phải sát hạch lại lý thuyết.

  Thông tin về thủ tục đổi GPLX: Xem tại trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải (địa chỉ: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sogtvt.aspx).