• Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ
 • 1. Thông tin chung về doanh nghiệp:

  • Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ

  • Địa chỉ: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

  • Điện thoại: (84.68) 3 876 011 Fax: (84.68) 3 876 008

  • Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh khách sạn nhà hàng, dịch vụ ăn uống, lữ hành nội địa.

  • Vốn điều lệ: 87.400.000.000 đồng

  2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ.

  3. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB

  4. Cổ phần chào bán:

  • Tổng số lượng đấu giá : 66.300 cổ phần

  • Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông - Bước giá : 100 đồng

  • Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần - Bước khối lượng: 100 cổ phần

  • Mệnh giá : 10.000 đồng - Mức giá : 1

  • Số lượng cổ phần mua tối thiểu và tối đa đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước: tối thiểu 100 cổ phần, tối đa đối với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài là 66.300 cổ phần

  • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 66.300 cổ phần

  5. Công bố thông tin; Đăng ký đấu giá; Nộp tiền đặt cọc; Nộp phiếu tham dự đấu giá

  • Công bố thông tin:

  Từ ngày 03/08/2015 đến ngày 07/08/2015 tại Báo Đầu tư chứng khoán và Báo Ninh Thuận.

  • Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.scic.vn; www.acbs.com.vn

  • Thời gian đăng ký: Từ 08h ngày 03/08/2015 đến 16h00 ngày 19/08/2015

  • Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:

  ♦ Trước 16h00 ngày 26/08/2015 qua đường Bưu điện

  ♦ Từ 14h30 đến 15h00 ngày 28/08/2015 tại địa điểm tổ chức bán đấu giá

  • Địa điểm:

  Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Lê Ngô Cát

  Địa chỉ: Lầu 1 – 107N Trương Định, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: (84-8) 54 043 054 Fax: (84-8) 39 330 423

  6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

  • Thời gian: 14h ngày 28 tháng 08 năm 2015

  • Địa điểm: Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ

  Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

  7. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

  • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/08/2015 đến ngày 14/09/2015

  • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: Từ ngày 31/08/2015 đến ngày 09/09/2015.

 • Căn cứ Quyết Định số 380/QĐ-ĐTKDV ngày 21/07/2015 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn Ninh Chữ