• Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM phân hiệu tại Ninh Thuận thông báo tuyển sinh năm 2015
 • Các ngành đào tạo đại học hệ không chính quy:

  - Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/10/2015.

  - Thời gian dự kiến ôn thi từ ngày 1/10 đến ngày 8/11/2015.

  - Thời gian thi (dự kiến): 21, 22 tháng 11 năm 2015.

  - Nộp hồ sơ tại: 8 Yên Ninh, Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

  - Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Phân Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận.

  Số điện thoại: 068.3500579