• Cảm tạ
  • Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ; Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ, các cơ quan, đoàn thể, các xã, thị trấn của huyện Bác Ái và huyện Ninh Sơn; Công ty CP Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Trường Tiểu học Tân Sơn A – Ninh Sơn , Trường Tiểu học Đạo Long – Phan Rang; Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ thị trấn Tân Sơn, Hội CCB thị trấn Tân Sơn; Chi bộ, Ban quản lý khu phố, Chi hội Cựu chiến binh, Người Cao tuổi Khu phố 2, Thị trấn Tân Sơn; họ hàng nội ngoại, các ông bà sui gia, bàn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến viếng và tiễn đưa linh cữu chồng, cha, ông chúng tôi là ông: Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1930 – đảng viên 58 năm tuổi Đảng, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.

    Bà quả phụ Hoàng Thị Hồng cùng các con, cháu đồng cảm tạ!

  • Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: