• Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
  • 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 theo quy định từ ngày 26-1-2017 đến hết ngày 30-1-2017 (từ 29 tháng chạp năm Bính Thấn đến hết ngày mùng 3 tháng Giêng năm Đinh Dậu). Do ngày 28-1-2017 và ngày 29-1-2017 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết âm lịch) trùng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ bù vào ngày 31-1-2017 và ngày 1-2-2017 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết âm lịch). Như vậy, dịp Tết âm lịch, công chức, viên chức được nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 26-1-2017 đến hết ngày 1-2-2017 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

    2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận trực cơ quan 24/24 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật) để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân.

    Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

    3.Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong 5 ngày, kể từ ngày 26-1-2017 đến hết ngày 30-1-2017 (từ ngày 29 Tết đến hết ngày mùng 3 Tết); việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

  • UBND tỉnh thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, như sau: