• LĐLĐ tỉnh triển khai Cuộc thi “Thực hiện tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững”
 • 1/ Yêu cầu về bài dự thi: Viết về những hoạt động vì quyền lợi của NLĐ tại đơn vị, Doanh nghiệp; Cách thức đàm phán, thương lượng để ký TƯLĐTT với những quy định cao hơn luật; Giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn trong quan hệ lao động; Kinh nghiệm giải quyết khi xảy ra ngừng việc tập thể; Vai trò của công đoàn trong lĩnh vực này (đề xuất, tham mưu với doanh nghiệp, đưa ra sáng kiến...).

  Mỗi bài viết không quá 1.000 chữ; có thể viết tay hoặc đánh máy. Khuyến khích các bài viết có ảnh kèm theo là những hoạt động tại doanh nghiệp.

  2/ Đối tượng dự thi: là công nhân lao động tại các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế; cán bộ công đoàn từ tổ trưởng, tổ phó công đoàn trở lên; chủ doanh nghiệp (là người Việt Nam và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam); các cán bộ, chuyên gia quan tâm đến lĩnh vực này.

  3/ Thời gian và địa chỉ gửi dự thi:

  - Bài và ảnh gửi về: địa chỉ: bantuyengiaonucongldldnt@gmail.com trước ngày 20/11/2014 để LĐLĐ tỉnh tập hợp gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  4/ Giải thưởng

  - Ban tổ chức sẽ trao 3 giải thưởng, gồm: 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt), 1 giải nhì trị giá 7 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt), 1 giải ba trị giá 3 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt).

  - Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 1-.2014.

  Cuộc thi “Thực hiện tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ để xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, bền vững” nằm trong Dự án “Truyền thông vì mối quan hệ lao động bền vững” với mục tiêu khuyến khích đối thoại về quyền của NLĐ qua tiếng nói của chính NLĐ và quảng bá các giải pháp sáng tạo ở địa phương do Báo Lao Động phối hợp với Quỹ Châu Á thực hiện.

 • (NTO) LĐLĐ tỉnh triển khai cho CĐCS trong tỉnh, vận động, khuyến khích cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, chủ doanh nghiệp tham gia Cuộc thi “Thực hiện tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, bền vững” do Báo Lao Động và Quỹ Châu Á phát động.