• Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh: Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8-2014
  • - Thứ năm, ngày 7-8: Ông Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

    - Thứ năm, ngày 14-8: Ông Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh – ĐBQH tỉnh.

    - Thứ năm, ngày 21-8: Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh – ĐBQH tỉnh.

    - Thứ năm, ngày 28-8: Ông Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

    Mời lãnh đạo Phòng Tiếp công dân tỉnh cùng tham gia buổi tiếp công dân của các vị ĐBQH tỉnh