• Thông báo mời thầu: Mua xe ôtô 16 chỗ phục vụ công tác
 • 1- Chủ đầu tư : Văn phòng tỉnh ủy Ninh Thuận;

  2- Tên gói thầu: Mua xe ô tô 16 chỗ ngồi

  3- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí tập trung Ngân sách Đảng;

  4- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh;

  5- Phương thức chào hàng: một túi hồ sơ (01 bộ chính và 04 bộ sao y);

  6- Thời gian chọn nhà thầu: trong tháng 10/2014;

  Trân trọng kính mời các nhà thầu trong và ngoài tỉnh kinh doanh mua bán xe ôtô và có đủ điều kiện tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu trên đến Văn phòng tỉnh ủy Ninh Thuận để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và mua Hồ sơ dự thầu.

  - Giá bán 01 bộ Hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh là 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).

  - Thời gian bán Hồ sơ dự thầu từ 08 giờ ngày 06/10/2014 đến 16 giờ ngày 08 /10 /2014

  - Địa chỉ liên hệ : Văn phòng tỉnh ủy Ninh Thuận, số 04- đường Hùng Vương, thành phố Phan rang Tháp chàm- tỉnh Ninh Thuận.

  - Điện thoại: 0683 822673; 0683 839183. Số fax: 0683 823600.

  - Thời gian đóng thầu: Lúc 16 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2014.

  - Thời gian mở hồ sơ dự thầu: Lúc 08 giờ, ngày 20 tháng 10 năm 2014.

  Thông báo mời thầu này thay giấy mời dự thầu.

 • (NTO) Văn phòng tỉnh ủy Ninh Thuận có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu mua xe ô tô 16 chỗ, sản xuất năm 2014, màu bạc, chạy xăng- nhập khẩu từ Nhật Bản.