• Đảng bộ phường Phước Mỹ nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
  • Đảng bộ phường Phước Mỹ hiện có 16 chi bộ trực thuộc (10 chi bộ khu dân cư, 6 chi bộ khối cơ quan, trường học) với 646 đảng viên, trong đó có 624 đảng viên chính thức và 16 đảng viên dự bị, có 556 đảng viên ở khu dân cư, 240 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng. Do một số chi bộ khu phố có số lượng đảng viên đông nên Đảng uỷ phường đã xin chủ trương và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành uỷ thành lập 33 tổ đảng trực thuộc 6 chi bộ khu phố để thuận lợi trong việc tổ chức sinh hoạt Đảng định kỳ hàng tháng của chi bộ. Từ tháng 4-2018, phường Phước Mỹ là địa phương duy nhất của thành phố được Thành uỷ Phan Rang-Tháp Chàm chọn thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND phường theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khoá XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

    Các tập thể và cá nhân được khen thưởng thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Ảnh:N.Thúy

    Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phước Mỹ cho biết: Xuất phát từ đặc điểm tình hình của Đảng bộ, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ phường trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng uỷ phường luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, Quy chế làm việc của Đảng uỷ, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong tập thể Đảng uỷ; phát huy đúng mức vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và điều hành của chính quyền, từ đó đã tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tập thể Đảng uỷ cũng như trong tập thể lãnh đạo UBND phường. Đảng uỷ phường đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) và kiểm điểm cuối năm, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân và tập thể, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quản lý điều hành của chính quyền.

    Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ phường luôn quán triệt và thực hiện nhất quán chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; do vậy khi xây dựng Nghị quyết của Đảng uỷ phường về phương hướng, nhiệm vụ hàng năm, Đảng uỷ phường đã xác định những nhiệm vụ và giải pháp rất cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo thực hiện. Từ đó đã phát huy được những ưu điểm, thế mạnh và khắc phục những vấn đề hạn chế của địa phương; đây chính là yếu tố quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của phường trong những năm qua. Điển hình trong năm 2018, Đảng uỷ phường đã xây dựng nghị quyết và tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trên các lĩnh vực. Kinh tế của phường đạt tốc độ tăng trưởng 13,4%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng: Thương mại - Dịch vụ, công nghiệp - Xây dựng và Nông nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 3,3 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch; thu ngân sách phường được 4,058 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và hộ gia đình có công trình vệ sinh đạt 100%, thu gom rác thải đô thị theo mô hình không tiếp đất đạt 90%. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) theo kế hoạch của Thành uỷ về thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND phường; đồng thời Đảng uỷ phường cũng thực hiện việc bố trí, sắp xếp một số chức danh chủ chốt của các đoàn thể và người hoạt động không chuyên trách của phường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được quan tâm; trong năm đã phát triển được 11 đảng viên mới, đạt 110% chỉ tiêu. Qua đánh giá, xếp loại năm 2018, Đảng bộ phường có 3/16 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng uỷ phường cũng luôn quan tâm lãnh đạo đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị phường; củng cố kịp thời đội ngũ cán bộ của của các tổ chức đảm bảo về số lượng và chất lượng, từ đó giúp cho các tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Qua đánh giá phân loại cuối năm 2018, hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội phường đều được ngành cấp trên đánh giá, xếp loại đạt ở mức cao nhất.

    Với sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được trong thời gian qua, từ năm 2014-2017, Đảng bộ phường Phước Mỹ luôn được Thành uỷ đánh giá phân loại là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm; năm 2018 được xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Tỉnh uỷ tặng Bằng khen về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2014-2018).

  • Năm 2018, Đảng bộ phường Phước Mỹ (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng; có 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đảng bộ phường được Thành uỷ Phan Rang-Tháp Chàm đánh giá, xếp loại là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.