• UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018
  • Trong 9 tháng năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 8.588 tỷ đồng, tăng 9,7% so cùng kỳ, đạt 63% kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 210,4 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị, đền bù và giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh; công tác hậu kiểm cấp phép xây dựng, quản lý sử dụng đất được tăng cường. Các lĩnh vực văn hoá- xã hội được duy trì và đạt kết quả tốt. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng luật định; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững...

    Lãnh đạo UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trao bằng khen của UBND tỉnh
    cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

    UBND thành phố đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018: Chú trọng giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; chỉ đạo thu hoạch vụ hè-thu, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông-xuân năm 2018. Triển khai các giải pháp chống hạn, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiểm tra, chống thất thu và thu các khoản nợ đọng. Đẩy mạnh công tác huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, hoàn thành các dự án trọng điểm theo kế hoạch, góp phần nâng cao các tiêu chí đô thị loại II. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, khai thác khoáng sản và tài nguyên nước có hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững ổn định an ninh chính chính trị, trật tự an toàn xã hội…

  • (NTO) UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm vừa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng và đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018.