• Hội Nông dân tỉnh: Triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
  • Trong 6 tháng qua, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội bám sát nhiệm vụ, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội gắn với phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương. Trong đó, nỗ lực vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai hiệu quả các giải pháp chống hạn. Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”… ngày càng đi vào chiều sâu. Các nguồn vốn, quỹ hỗ trợ được hội viên tiếp cận, từ đó tạo điều kiện giúp nông dân mạnh dạn mở rộng sản xuất, đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện thu nhập, đời sống.

    Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội Nông dân tỉnh.

    Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực phong trào thi đua sản xuất giỏi; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ, giúp nông dân nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập..

  • (NTO) Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.